Kontrolná rada SSN

Kontrolná rada SSN  zvolená na 13. sneme SSN, 24. novembra 2018

  • Klement Juraj
  • Migátová Miriam – predsedníčka
  • Trstenský Juraj
Hore