Kontakty

Poštová adresa: Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava
tel.: +421 (0) 904 445 366

IČO: 00178501
DIČ: 2020795623
IČ DPH: SK 2020795623

Štatutárny zástupca SSN
Daniel MODROVSKÝ
tel.: +421 (0)904 445 366
predseda@ssn.sk

Kancelária SSN
sekretariát , tlačové podujatia
tel: +421 (0) 2 5443 5071
e-mail: sekretariat@ssn.sk

Členské príspevky, prihlášky, preukazy
tel: +421 (0) 2 5441 2206,+421 (0) 2 5443 5071 (0904 445 366)
e-mail: clenske@ssn.sk

 

Hore