Aktuality

V Prešove pripravili seminár o olympizme

Prešov – Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Olympijský klub Prešov pripravili seminár o olympizme.

Podujatie otvoril predseda RO SSN v Prešove Milan Grejták. Podčiarkol, že na tému olympizmu je to v prešovskej novinárskej organizácii prvé podujatie. Je však potrebné, lebo olympijské hry sú najväčším športovým sviatkom a znalosť olympijskej tematiky patrí k všeobecnému rozhľadu a pre mnohých sa olympijské myšlienky stali súčasťou života.

Referát o olympijskej výchove pripravila podpredsedníčka Olympijského klubu Prešov docentka Viera Bebčákova z Fakulty športu Prešovskej univerzity. Pre jej pracovné zaneprázdnenie však prednášku prezentovala kolegyňa Mgr. Lenka Tlučáková,PhD. Zvýraznila, že pre olympijskú výchovu je dôležitá spolupráca so žiakmi a ich učiteľmi. Veľmi zaujímavé sú vedomostné súťaže o olympizme pre základné, stredné a vysoké školy. Tiež detské olympiády a tábory. Doplnila, že Olympijský klub Prešov veľmi dobre pracuje aj so ženami a seniormi.

Dlhoročný novinár PhDr. Michal Frank, ktorý je doktorandom na FF PU, sa zaoberal kritickou reflexiou mediálnych výstupov ZOH v Soči 2014. Zdôraznil, že médiá sa v rámci týchto zimných olympijských hier zaoberali nielen športovými výsledkami a príbehmi športovcov, ale aj politickými, finančnými a ľudsko-právnymi aspektmi týchto ZOH.

Športový novinár Ján Jacoš hovoril o prešovských účastníkoch olympijských hier. Vyzdvihol to, že Prešov má od 19. storočia bohatú nielen športovú, ale i olympijskú históriu. V Prešove sa narodilo alebo pôsobilo 33 športovcov a športovkýň, ktorí reprezentovali na najväčšom sviatku športu, 3 tréneri a 3 funkcionári. V roku 1993 vznikol Olympijský klub Prešov a odvtedy sa svojou bohatou a pestrou činnosťou výrazne zapísal do povedomia verejnosti.

Svoje olympijské postrehy pridal i dlhoročný skúsený novinár Vladimír Mezencev – s novinárskym zápisníkom bol na OH 1972 a 1980. Poukázal na priveľkú komercionalizáciu Hier.

Zaujímavá debata bola s účastníkom ZOH v Soči Matejom Falatom. Aktéri seminára sa dozvedeli o tom, ako sa žije v olympijskej dedine, že športovec okrem tréningov a pretekov toho veľa nestihne a ďalšie zážitky z olympiády, na ktoré človek nezabudne do konca svojho života. Samozrejme, že Matej Falat by rád štartoval i na ďalších ZOH.

Olympijský klub Prešov venoval účastníkom seminára publikácie SOV Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin a Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy.

Ján Jacoš

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore