Tlačové správy

Ženy on Line 3 / Krížiková výšivka na kovovom podnose

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravila pre verejnosť  v rámci vzdelávacieho projektu určeného znevýhodneným skupinám žien – Ženy on Line 3, ďalšie kolo tvorivých dielní. Tentoraz pôjde o tvorivú dielňu zameranú na krížikovú výšivku na kovový podnos. Účastníčky tvorivej dielne vytvoria sieť dierok hustým navŕtaním vŕtačkou do kovového podnosu, na ktorý farebnými niťami a krížikovým stehom vyšijú obraz podľa predlohy, pod vedením čerstvej absolventky maľby na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach Mgr. art. Simony Štulerovej, v súčasnosti sa venujúcej médiu maľby a tvorbe objektov.

Projekt ŽENY ON LINE 3 je pokračovaním úspešného projektu ŽENY ON LINE, ktorý Galéria umelcov Spiša realizuje od roku 2013, určeného pre znevýhodnené skupiny žien (nezamestnané, ženy na materskej dovolenke, sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny žien).

Cieľom projektu je podporiť ich kreativitu, zručnosť a vzdelávanie vo výtvarnom umení prostredníctvom konkrétnych tvorivých dielní a prehliadok aktuálnych výstav organizovaných Galériou umelcov Spiša. Natrvalo obohatiť ich kultúrny život, aby neupadali do nečinnosti a apatie z nedostatku finančných prostriedkov, a nedostatku sociálnych väzieb, čo môže spôsobiť krízu v rodine a narušiť rodinné zvyklosti a tradície. Ich plná angažovanosť v domácnosti vytvára z nich uzavretú komunitu, u ktorej treba prebudiť záujem o záujmové aktivity organizované jedinou regionálnou galériou (prehliadky výstav, tvorivé dielne, koncerty a iné).

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, sekretariat@gus.sk, 053 4174621  www.gus.sk, Facebook: Galéria umelcov Spiša
  • Názov podujatia: ŽENY ON LINE 3: KRÍŽIKOVÁ VÝŠIVKA NA KOVOVOM PODNOSE
  • Termín podujatia: 19.6.2015, piatok 16.00 – 19.00 hod.
  • Koordinátorka projektu:   Mgr. Anna Timková
  • Lektorka:                             Mgr. art. Simona Štulerová

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore