Košice

Prehľad podujatí 18.týždeň – 29.04.2016

STREDA                       Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ)

4. mája                         RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí, KE

13:00                             Téma TB:

Likvidácia ambulancií prešla do poslednej fázy

Hostia TB:

  •                                 MUDr. Andrej Janco – prezident SLÚŠ
  •                                 MUDR. Alena Jancová – hlavná koordinátorka pre legislatívu a styk so zdravotnými poisťovňami

 ______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

INÉ

 

ZŠ JENISEJSKÁ V KOŠICIACH  40-ROČNÁ

V dňoch 2. až 7. mája 2016, Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, KE – oslavy 40. výročia existencie. Škola  pripravila pre svojich žiakov, ich rodičov, súčasných i bývalých zamestnancov školy, bývalých žiakov i pre širokú verejnosť sériu pestrých aktivít rôzneho zamerania.

(Podrobnosti v priloženej TS)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PODKOŠOVÝ SVET

Pondelok 2. mája 2016 o 11:00 hod., Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, Košice – vernisáž výstavy z histórie košického ženského basketbalu. Výstava, ktorá sa koná v rámci osláv Dňa mesta Košice, potrvá do 11. septembra 2016.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 DEBATUJEM  S  EUROPOSLANCAMI

Pondelok 2. mája 2016 o 17:30 hod., HalmiCaffé, Hlavná 21, KE – diskusia pre verejnosť na tému: Migrácia, terorizmus alebo Brexit?, ktorú pripravili Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – o tom, s čím si bude musieť poradiť slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, budú diskutovať poslanci Európskeho parlamentu Monika Smolková a Branislav Škripek.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MIMORIADNY „KONTROLNÝ DEŇ“

Pondelok 2. mája 2016 o 16:00 hod., Východoslovenská galéria, Hlavná 27, KE – prezident SR Rudolf Schuster pozýva na predstavenie novej knihy o rekonštrukcii Hlavnej ulice v trojjazyčnom vydaní so zbierkou historických pohľadníc starých Košíc. Kniha bude uvedená do života za účasti primátora mesta Košice Richarda Rašiho a predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu v rámci osláv Dňa mesta Košice.

(Pozvánka v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KOŠICKÝ  DEŇ  EURÓPY

Utorok 3. mája 2016 od 8:30 hod. Hlavná ulica – pri Dolnej bráne, Košice – Košický deň Európskej únie – Oslávte s nami narodeniny Európskej únie – celodenné podujatie pre všetky vekové kategórie, ktoré pripravili Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Mestom Košice. Hostí na pódiu privítajú poslanci EP Monika Smolková, Branislav Škripek a Ivan Štefanec.

Viac na:

(V prílohe opakovaná TS s programom)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

POSLEDÁ ROZLÚČKA S  JURAJOM ŠOMORJAIOM

V utorok 3. mája 2016 o 10:00 hod., Historická budova Štátneho divadla Košice – posledná rozlúčka so zosnulým dlhoročným sólistom opery Štátneho divadla Košice Jurajom Šomorjaiom.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ŽUPNÁ  OLYMPIÁDA

V dňoch 5. – 6. mája 2016 od 13:00 hod., Stredná odborná škola, Ostrovského 1, KE – Košický samosprávny kraj organizuje IV. župnú olympiádu zamestnancov regionálnych samospráv SR. V športovom areáli bude súťažiť 150 športovcov zo siedmich družstiev v disciplínach futbal, volejbal, tenis, stolný tenis, beh. Na olympiádu sa zaregistrovali družstvá z Trenčianskeho, Trnavského, Nitrianskeho, Žilinského, Prešovského, KSK a družstvo Mesta Košice, ktoré je Európskym mestom športu. Záštitu nad podujatím prevzali predseda KSK Zdenko Trebuľa a primátor Mesta Košice Richard Raši.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DARGOVSKÁ RUŽA

Nedeľa 8. mája 2016, Kultúrny dom, Svinica – 46. ročník prehliadky spevu ľudových piesní v regióne Košice – okolie Dargovská ruža. Organizuje ju obec Svinica a Kultúrne centrum Abova v Bidovciach.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore