Košice

Prehľad podujatí 19. týždeň – 06.05.2016

STREDA                       Štátne divadlo Košice

11. mája                       Historická budova ŠD – salónik, KE

13:30                            Téma TB:

Tretia operná premiéra sezóny N.Rimskij-Korsakov: Mozart a Salieri/M.Lejava: Bohom milovaný

Hostia TB:

  •                               Karol Kevický – riaditeľ opery
  •                               Marián Lejava – autor a dirigent
  •                               Igor Dohovič – dirigent
  •                               Michal Spišák – režisér

Pred TB je od 9:00 do 13:00 hod. plánovaná I. generálna skúška, na ktorej bude možná prítomnosť médií, vrátane kamier a fotografov. 

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

INÉ

KOŠICKÉ DETAILY

Piatok až nedeľa 6. až 8. mája 2016, pred Vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice – Potulky mestom na premiérovú tému: Košické detaily. Stále sú na svojom mieste, no zatiaľ ste ich nezazreli. Počas najbližšej potulky sa to zmení. Odhalíme vám „mikrokrásu“ nielen na Hlavnej ulici. Smajlíky na Dóme, hlavy trčiace z fasády, zástrčka pre bezdomovcov, umelecké dielka, okopníky, bojovné ženy, nápisy, sfingy, Dzurindov kôš… Ak si chcete detaily vziať so sebou, môžete. Na potulke sa bude predávať úplne nová kniha Milana Kolcuna KOŠICKÉ DETAILY II. za uvádzaciu cenu. Hneď po potulke autogramiáda. Milan Kolcun sprevádza v piatok (6. máj) o 15:30 a 17:00, v sobotu (7. máj) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00  a v nedeľu (8. máj) o 12:00, 14:00, 15:30 a 17.00.  Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

(Zvukové avízo v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 KOŠICE – DEPORTÁCIE 1944

Utorok 10. mája 2016 o 16:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia – Regionálne oddelenie, Hlavná 48, Košice – prednáška Dejepisného spolku pod názvom Košice – deportácie 1944 – Pavol Burák a pamätníci, ktorí tieto udalosti prežili…

(Pozvánka v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HEREND – POKLADY  Z  PORCELÁNU

Štvrtok 12. mája 2016 o 17:00 hod., Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, KE – vernisáž výstavy HEREND – poklady z porcelánu. Výstavu pod záštitou mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Maďarska na Slovensku Évy Czimbalmosné Molnár pripravili Porcelánová manufaktúra Herend a VSM. Predstavia na nej pestrý tematický výber skvostov, ovplyvnených maďarskou, európskou a ďalekovýchodnou kultúrou. Popri najznámejších vzoroch sa návštevníci oboznámia aj s výsledkami vývoja nových výrobkov a s ojedinelými kusmi, napr. ozdobnou misou, ktorá bola vyrobená špeciálne kvôli tejto výstave. Výstavou potrvá do 2. októbra 2016.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

LETOHRÁDOK  DARDANELY

Piatok 13. mája 2016 o 13:00 hod., koncertná sála Letohrádku Dardanely, Markušovce – Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na slávnostné sprístupnenie Letohrádku Dardanely, ktorý bol rekonštruovaný v rámci Regionálneho operačného programu 3.1 – projekt: Revitalizácia areálu hudobného múzea. Bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov KSK vo výške 1 387 078, 71 eur.

Program:

  • Prezentácia architektonicko-výtvarného riešenia novej expozície a jeho prehliadka
  • Otvorenie výstavy Letohrádok Dardanely v čase

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore