Tlačové správy

Odborníci budú hodnotiť 150-ročný topoľ na Staničnom námestí v Košiciach

Metódy, ktoré sa využívajú pri hodnotení drevín vo verejnej zeleni, predstavia odborníci 25. mája 2016 v Košiciach na odbornom seminári Metódy hodnotenia drevín. Miestom konania podujatia je Botanická záhrada UPJŠ Košice.

Organizátori odborného seminára – nitrianska Pobočka biológie drevín Ústavu ekológie lesa (ÚEL) SAV, Zvolen a Botanická záhrada UPJŠ, Košice, Správa mestskej zelene Košice a Slovenská spoločnosť pre vedy poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske pri SAV Bratislava – zostavili program z vystúpení popredných odborníkov. Účastníci sa oboznámia s metódou vizuálneho hodnotenia zdravotného stavu drevín, ktorú bude prezentovať doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., z ÚEL SAV. Pod jej drobnohľadom sa ocitne 150-ročný topoľ s obvodom kmeňa 710 cm a výškou 27 metrov, rastúci na Staničnom námestí v Košiciach. Vizuálnym hodnotením nie je vždy možné odhaliť skryté dutiny vyskytujúce sa na kmeni a konároch. V takých prípadoch sa uplatňujú postupy, ktoré bez mechanického poškodenia skúmanej dreviny poskytnú pravdivý obraz o vnútornej stavbe stromu. Patrí sem stanovovanie stability drevín akustickým tomografom 3D, praktické ukážky budú môcť vidieť aj účastníci podujatia.

Prof. Divós zo Západomaďarskej univerzity v Šoproni, autor akustického tomografu a prístroja na realizáciu ťahových skúšok a metódy dynamického vyšetrenia stability koreňov bude demonštrovať na vzácnom 150–ročnom topoli bielom, ktorý bol v užšom výbere na získanie ocenenia strom roka. Ďalší maďarský hosť, Ing. Katalin Tuba, PhD., ponúkne poznatky o chorobách a škodcoch topoľov. So záujmom sa očakáva prednáška maďarského odborníka, Ing. Gézu Kelemena, PhD., o drevinách, na ktorých sú pripevnené preliezky pre deti.

Súčasťou programu sú príhovory predstaviteľov Správy mestskej zelene a Botanickej záhrady Univerzity P. J. Šafárika. Účastníkom sa odporúča navštíviť aj výstavu Motýle exotických trópov, ktorá je sprístupnená v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Hodnotenie stability topoľa sa v parku bude realizovať 25. mája 2016 v čase od 14:00 do 16:00 hod.

Ďalšie informácie na: http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6325

Kontakt:

0905826878 – doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., Mgr. Dušan Juhás

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore