Tlačové správy

Primátor mesta Košice petíciu o parkovaní napriek závažným právnym pochybeniam z rokovania mestského zastupiteľstva nestiahne

Primátor mesta Košice Richard Raši je rozhodnutý nestiahnuť z programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční 12.12.2016, petíciu za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice napriek tomu, že podľa odborného právneho stanoviska obsahuje niekoľko vážnych rozporov a pochybení.

  1. Petičný výbor v médiách prezentoval snahu o zrušenie rezidentských zón č. 1-10, ale text petície predloženej v novembri žiada: „Zriadenie konkurenčného mestského podniku za účelom správy parkovacieho systému v meste Košice mimo súčasnej zóny spoplatneného parkovania“. Teda mimo centrálnej mestskej zóny a rezidentských zón 1-10.
  1. Zákon o petičnom práve tiež určuje, že výklad obsahu petície môže zisťovať len jej obsah a nesmie ju meniť alebo transformovať. Petičný výbor sa však snaží podpísanú petíciu meniť a transformovať hneď v dvoch prípadoch:
  • Na petičných hárkoch je petícia určená primátorovi. Pri podávaní petície ju už petičiari adresovali Mestskému zastupiteľstvo – ide o zjavné pozmeňovanie petície.
  • Na petičných hárkoch je uvedené: „My dolupodpísaní obyvatelia Mesta Košice…“ a predpísané mesto bydliska Košice. Pri podávaní petície ale petičiari už požadujú akceptovanie aj podpisov občanov, ktorí v Košiciach nebývajú – ide opäť o zjavné pozmeňovanie petície.
  1. Petičný výbor petíciu očividne vykladá v rozpore s textom podpísaným občanmi a svojvoľne ju interpretuje v snahe zakryť svoje chyby pri jej koncipovaní.
  1. Tieto zjavné rozpory ju predurčujú na odmietnutie pre jej nejednoznačnosť a zmätočnosť.

Napriek tomu je táto petícia zaradená na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. Mesto Košice si k nej vyžiadalo ešte jedno nezávislé právne stanovisko.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore