Tlačové správy

Prípad zbitého farmára z okolia Košíc ukazuje systémové chyby v prideľovaní dotácii poľnohospodárom

Rozvoj regiónov úzko súvisí aj  s našimi domácimi, drobnými a  strednými podnikateľmi, rodinnými firmami, ktoré zamestnávajú ľudí a vytvárajú hodnoty priamo v regióne v ktorom pôsobia. Tradičným sektorom, ktorý týmto dôležitým ľuďom dáva priestor na podnikanie, je práve poľnohospodárstvo. To má v Košickom kraji od nepamäti nezastupiteľné miesto.

,,Som preto  zhrozená prípadom na ktorý ma upozornila rodina farmára z okolia Košíc Františka Oravca. Pán František Oravec bol takmer zmrzačený kvôli tomu, že si chránil svoj majetok“, uviedla poslankyňa Národnej rady SR Alena Bašistová.

Dodala, že prípad pána Oravca je závažný nielen fyzickým násilím. Podľa nej ukazuje aj na systémovú chybu, ktorá sprevádza prideľovanie štátnych dotácii na poľnohospodársku pôdu. Jednou zo základných podmienok na to, aby subjekty vykonávajúce poľnohospodársku činnosť mohli získať dotácie formou priamych platieb je mať pôdu k dispozícii ako jej vlastník, nájomca, alebo na základe akéhokoľvek iného užívacieho vzťahu. ,,Ako je možné, že na pôdu, ktorú vlastní pán Oravec, alebo má k nej nájomné zmluvy, niekto poberal dotácie?“ čuduje sa A. Bašistová. Podľa jej informácií ani zďaleka nejde o ojedinelý prípad.

Podľa zistení poslankyne priamo v teréne súčasný systém funguje tak, že k vydokladovaniu užívateľského vzťahu k pôde zo strany žiadateľov o štátne dotácie dochádza len v ojedinelých prípadoch.

Zákon, ktorý upravuje poskytovanie podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 543/2007 Z.z. má byť nahradený novým zákonom, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. ,,Žiaľ túto problematiku rieši rovnako ako starý zákon,“ uviedla A. Bašistová. Dokonca stavia žiadateľov z pohľadu ich procesných práv ešte viac do znevýhodnenej situácie. A. Bašistová navrhuje aby v tejto veci prebehli odborné diskusie za účasti expertov a poľnohospodárov. Je dôležité aby nová právna úprava zabránila tomu, aby poľnohospodár, ktorý si plní všetky svoje zákonné povinnosti, to znamená má platný užívací vzťah, platí nájom a dane sa nevedel k svojej pôde dostať a bolo mu zabránené v jej kľudnom užívaní a tým pádom v plnení všetkých podmienok potrebných pre poberanie dotácie.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore