Správy SSN

Najlepší z najlepších = novinári z východného Slovenska poznajú ocenených autorov za rok 2017

Azda len dve významné udalosti roku 2018 majú vo svojom názve rovnakú číslovku 23: Zimné olympijské hry v Južnej Kórei a najstaršia novinárska súťaž na Slovensku, presnejšie povedané – Autorská súťaž novinárov z východoslovenského regiónu za rok 2017. Hoci na prvý pohľad neporovnateľné podujatia spája okrem číslice 23 aj to najdôležitejšie – snaha ich účastníkov zmerať si svoje schopnosti a danosti v duchu fair play. A obe už po slávnostnom vyhodnotení novinárskeho zápolenia žurnalistov z východného Slovenska, ktoré sa konalo v stredu 4. júna 2018 v Tabačke/Kulturfabrik v Košiciach, poznajú svojich víťazov.  Súťaž po 23-tí raz pripravila košická Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) s tradične výdatnou finančnou podporou spoluorganizátora súťaže Literárneho fondu (LITFOND) – výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave.

Odbornej porote po roku opäť predsedal prof. PhDr. Karol Horák, CSc., nominovaný LITFOND-om a tvorili ju aj dve dlhoročné novinárky: Mgr. Viera Horniaková a Mgr. Beáta Penxová-Mačingová, práce fotografov posudzoval renomovaný fotograf  MgA. Ján Polák. Do súťaže sa prihlásilo 38 autorov s 98 príspevkami a 4 fotografi s 20 fotografiami. Počet prihlásených autorov síce oproti vlaňajšku mierne poklesol, ale na druhej strane mnohí autori prihlásili príspevky do viacerých kategórií, čo svedčí o ich vytrvalom záujme spracovať získané informácie aj v inom, pre nich možno dovtedy menej využívanom žánri. Členovia poroty sa zhodli v názore, že súťaž mala aj v tomto roku  solídnu úroveň a autori prihlásenými príspevkami presvedčili, že ich tvorba znesie aj nadregionálne porovnanie.

Porota hodnotila ako „najsilnejšiu– aj vzhľadom na počet prihlásených príspevkov –  kategóriu C-beletristické žánre, podobne aj kategóriu A-spravodajstvo. Vzhľadom na početné zastúpenia autorov a kvalitu prihlásených príspevkov sa porota rozhodla udeliť tentoraz aj jedno Čestné uznanie, čo nie je v kolízii so Štatútom súťaže, ani s objemom pridelených finančných prostriedkov od spoluorganizátora – LITFONDu Bratislava. Určitým sklamaním pre členov poroty bol tohtoročný nezáujem mladých autorov obsadiť kategóriu E-študentský príspevok, v ktorej sa – najmä so zreteľom na minuloročný mimoriadny záujem – predpokladala hojnejšia účasť poslucháčov denného štúdia z masmediálnych katedier v Košiciach i v Prešove. Rovnako sklamal pokles záujmu o kategóriu D-novinárska fotografia a nepatrný záujem o kategóriu B-analytické žánre.

Úspešným kolegom ešte raz srdečne blahoželáme a pre všetkých ostatných tradičný inšpiratívny a motivačný odkaz – o rok môžeme blahoželať práve Vám!

Beáta Penxová-Mačingová, predsedníčka RO SSN Košice

Snímky: Veronika Janušková, KOŠICE:DNES

 novinárska súťaž za 2017_výsledky_zápisnica poroty

Výsledky 23. ročníka autorskej súťaže novinárov z východoslovenského regiónu za rok 2017:

Aspravodajské žánre

Podkategória: A1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

 1. miesto Katarína GÉCZIOVÁ                    Korzár
 2. miesto Jozef HRUBOVČÁK                     Pravda + Podvihorlatské noviny      a      2. miesto    Jaroslav VRÁBEĽ       Korzár
 3. miesto Jana VARGOVÁ                            Košice:dnes                                          a      3. miesto    Marián HOLUBČÍK     TASR

Aspravodajské žánre

Podkategória:             A2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

Porota neudelila žiadnu cenu

B analytické žánre

Podkategórie:        B1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

 1. miesto Svjatoslav DOHOVIČ          pre Košický večer                                        a     1. miesto         Marián KIZEK              Korzár
 2. cenu porota neudelila
 3. miesto Eva BARNIŠINOVÁ            Zajtrajšie noviny

B analytické žánre

Podkategória: B2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

 1. miesto  Michaela SLIVKOVÁ KIRŇAKOVÁ          RTVS – Rádio Regina
 2. miesto  Lukáš MANO                                                 RTVS – Rádio Slovensko
 3. miesto  Ivana GÁLL BAJEROVÁ                             Rádio Košice

 Cbeletristické žánre

Podkategória:             C1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

 1. miesto Lucia RADZOVÁ                                           Zajtrajšie noviny
 2. miesto Vladimír MEZENCEV                                 Slovenský rozhľad
 3. miesto  Maroš ČERNÝ                                             TASR                           a  3. miesto Gabriela KRESTIÁN KUCHÁROVÁ  Zajtrajšie noviny

 Cbeletristické žánre

Podkategória:                C2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

 1. miesto Ľuba KOĽOVÁ                               RTVS – TV Košice                              a  1. miesto Silvia KOŠŤOVÁ              RTVS – TV Košice
 2. miesto Tatiana SNITKOVÁ                      RTVS – Dvojka
 3. miesto Milan KOLCUN                            voľný novinár pre TVkosice.sk         a 3. miesto Kristína BERTIČOVÁ     RTVS – Rádio Regina

Dnovinárska fotografia

 1. miesto Veronika JANUŠKOVÁ                KOŠICE:DNES
 2. miesto Martin KRESTIÁN                        Zajtrajšie noviny
 3. miesto René FABINI                                 Blog SME. National Geographic, World Press Photo

E – študentský príspevok

Porota neudelila žiadnu cenu

 Fprémia

 Lea HEILOVÁ                                                                                            KOŠICE ONLINE

Čestné uznanie

Veronika SLANINKOVÁ                                                                             RTVS – Rádio Regina

 

  

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore