Košice

Prehľad podujatí 7. týždeň – 08.02.2019

STREDA                  Štátne divadlo Košice (ŠD)

13.februára            ŠD – foyer Malej scény, Hlavná 76, Košice

9:00                          Téma TB:

                                    Premiéra hry Urna na prázdnom javisku

                                    Hostia TB:

  •                            Milan Antol – riaditeľ činohry
  •                            Ivana Uhlířová – réžia
  •                            Eva Prchalová – pomocná réžia a dramaturgia
  •                            Dana Košická, Katarína Horňáková, Lívia Michalčík Dujavová – predstaviteľky postáv herečiek

Aneta Hollá – predstaviteľka postavy opernej speváčky _______________________________________________________

 OZNAMY  RO SSN

SEMINÁR  V BRUSELI

V dňoch 2. až 5. apríla 2019 v Bruseli pripravila Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (KEP) predvolebný seminár nazvaný 50 dní do eurovolieb. Jeho súčasťou budú nielen diskusie o eurovoľbách, ale aj o najaktuálnejších témach EÚ, napríklad o Brexite. Pozvaní novinári sa stretnú s predstaviteľmi EP, EK, politológmi, novinármi, slovenskými influencermi a youtubermi, ktorí podporujú iniciatívu Tentoraz idem voliť. V programe bude naplánovaný aj voľný čas na prehliadku mesta. Znalosť angličtiny podmienkou.

Kancelária Európskeho parlamentu zabezpečí pozvanému novinárovi letenku, hotel a stravu počas seminára.

Odlet – 2. apríla 2019 podvečer z Viedne

Prílet späť – 5. apríla 2019 podvečer do Viedne

Záujem s uvedením: mena, redakcie, dátumu narodenia, mailu, telefónneho čísla, čísla OP a fotografiou (jpeg) potvrdiť najneskôr do 28. februára 2019 na:

Soňa MELLAK, tlačová atašé EP

sona.mellak@ep.europa.eu

+421 (0) 918 708 590

+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

__________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore