Tlačové správy

Na Slovensku si už dvanásty krát pripomenieme Týždeň mozgu – univerzity v Košiciach pripravili sériu podujatí

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá tento rok oslavuje 70. výročie svojho založenia, v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  uskutoční v dňoch 14. – 15. marca 2019 stretnutie významných odborníkov špecializovaných na riešenie neurologických porúch mozgu v rámci Týždňa mozgu pod názvom Spoločne proti demencii. Súčasťou podujatia bude séria prednášok a posterová prezentácia  výsledkov prác mladých vedeckých pracovníkov z oblasti neurovied, ktorá potrvá do 17. 3. 2019.

 V dňoch od 12. do 17. marca  2019 sa uskutoční v Bratislave a Košiciach séria podujatí zameraných na propagáciu výskumu, klinickej praxe a starostlivosti o pacientov s ochoreniami mozgu. Na podujatí  sa budú aktívne podieľať Slovenská spoločnosť pre neurovedy (SSN), Federácia európskych neurovedných spoločností (FENS/Dana Brain Awareness Week), Neuroimunologický ústav SAV (NiU SAV), Centrum MEMORY a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF).

Séria prednášok a workshopov na tému Spoločne proti demencii sa uskutoční v rámci podujatia Týždeň mozgu (Brain Awareness Week). Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o pokroku a prínosoch výskumu mozgu pre širokú verejnosť a zdôrazniť, čo bolo dosiahnuté vo výskume neurovedy na Slovensku za posledných tridsať rokov. Okrem toho sa verejnosť dozvie o výsledkoch inovatívnej  liečby pomocou bunkovej terapie. Počas Týždňa mozgu budú verejnosti poskytnuté základné prednášky zamerané na demenciu mozgu spojenú s Alzheimerovou chorobou (AD), prednášky zamerané na významný pokrok v diagnostike, liečbe a prevencii AD a workshopy o predklinických modeloch zvieracích neurodegeneratívnych porúch Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, mozgovej príhody, poranenia mozgu a traumatického poškodenia miechy. Zaznejú prednášky „Poďme sa rozprávať o mozgu; Aktivuj svoj mozog; Staňme sa sochárom nášho mozgu;   Kmeňové bunky a biomateriály v liečbe chorôb mozku a miechy“.

Na Slovensku sa Týždeň mozgu organizuje aj s podporou  Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti (SAS). Vo všetkých krajoch Slovenska bude mať laická verejnosť možnosť zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov, ktoré pripravujú členovia a spolupracovníci   SAS  a tréneri pamäti.

„Učiť sa o tom, čo je dobré a prospešné pre fungovanie nášho mozgu, by sme sa mali už od útleho veku. Práve preto sú aktivity realizované v rámci Týždňa mozgu zamerané na všetky vekové kategórie – od detí v materských školách až po kluby seniorov“, hovorí psychologička Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

„Veľa seniorov je aktívnych a kognitívne zdravých.  Dôvodom je nielen genetika, ale aj zdravý životný štýl, primeraná fyzická a mentálna aktivita, zdravá vyvážená strava a dostatok sociálnych kontaktov, ktoré pomáhajú udržiavať mozog v dobrej kondícii. Určite k tomu pomáhajú aj tréningy pamäti, ktoré prebiehajú v Centre MEMORY v Bratislave, ale aj v kluboch dôchodcov, zariadeniach sociálnych služieb, v knižniciach na celom Slovensku,“ dopĺňa PaedDr. Mária Čunderlíková z Centra MEMORY n.o. v Bratislave.

Bližšie informácie:

MVDr.Dáša Čížková, DrSc., Katedra anatómie, histológie a fyziológie UVLF v Košiciach

dasa.cizkova@uvlf.sk

+421 905201712 / 1712

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Mária Rusnáková, hovorkyňa UVLF

+421917 869 914

maria.rusnakova@ulvf.sk

http//www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore