Tlačové správy

Superpočítače sú vďaka projektu InnoHPC dostupnejšie aj pre slovenské firmy

TLAČOVÁ SPRÁVA

Košice 25. júna 2019

Moderná technológia vysokovýkonných počítačov sa stáva vďaka projektu InnoHPC dostupnejšou aj pre slovenské firmy

Vďaka medzinárodnej platforme pre komunikáciu a spoluprácu budú firmám jasne predstavené technológie a partneri spolupráce v rámci Európskych výskumných centier. Pomôžu im pri vývoji nových produktov, ale aj riešení každodenných problémov.

 

 Ako pomáhajú superpočítače zlepšovať naše životy?

Sedadlo vo vlaku. Moderný animovaný film. Detská ortéza naprávajúca deformácie lebky detí. Uhádli by ste, čo ich spája? Uvedené tri príklady sú len zlomkom zo širokého radu inovácií, ktoré prispievajú k našej bezpečnosti, napomáhajú liečbe najmenších, alebo prinášajú zábavu malým aj veľkým divákom. Všetky tieto inovácie mohli vzniknúť a efektívne fungovať v praxi práve vďaka modernej technológií superpočítačov, ktoré sú umiestnené v mnohých výskumno-vývojových centrách v rámci Európy aj sveta.

Vzhľadom na pokročilosť a komplexnosť inovácií by ich vývoj a simulácia fungovania v praxi, neboli možné iba s pomocou klasických počítačov, ktoré denne využívame. Na výsledok jedného z radu výpočtov, potrebných v tomto procese, by sme čakali rádovo aj niekoľko mesiacov či rokov. Oveľa efektívnejšie a rýchlejšie riešenie nám vedia poskytnúť moderné vysoko výkonné počítače. Práve s ich pomocou dokázali odborníci vytvoriť napr. optimálnu konštrukciu nových sedadiel vlaku. Do praxe sa tým zavedie nielen bezpečnejšia forma dopravy, no vďaka možnosti vykonať tzv. „crash testy“ plne virtuálne – elektronicky, nebolo nutné absolvovať niekoľko fyzických testov, pri ktorých sa náklady za jedno testovanie šplhajú nad hranicu 10-tisíc eur.  

 

Spolupráca výskumných centier a firiem

Superpočítače môžeme nájsť zväčša umiestnené vo výskumno-vývojových centrách, predovšetkým pod záštitou univerzít, či obdobných výskumných organizácií. Na Slovensku je náš najvýkonnejší umiestnený na pracovisku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Menej výkonné jednotky sú lokalizované na Technickej univerzite v Košiciach, Žilinskej univerzite a ďalších pracoviskách, kde boli vytvorené v rámci projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie. Kapacity celej infraštruktúry boli využité na mnohé výskumné projekty, menej úspešná však bola spolupráca medzi týmito pracoviskami a podnikmi. Nespornými bariérami, ktorým firmy čelili, bola neznalosť danej technológie a možností jej využitia, ako aj vysoké náklady na obstaranie potrebnej infraštruktúry a vyškolenie pracovníkov. Práve na tieto aspekty, ktoré vidíme nielen na Slovensku, reflektuje riešenie projektu InnoHPC.

 

Projekt InnoHPC

V rámci projektu InnoHPC sa od začiatku roka 2017 stretáva a spolupracuje 18 partnerov. Hlavným cieľom vytvorenia tejto nadnárodnej kooperačnej platformy pre vysokovýkonné počítanie, bolo podporiť a uľahčiť tvorbu inovatívnych produktov s vysokou pridanou hodnotou. Platforma, dostupná na stránke https://innohpclab.fis.unm.si/, poskytuje návštevníkom po registrácii informácie o dostupných hardwarových, softwarových, ako aj ľudských kapacitách. Podniky ich budú môcť využiť za jasne stanovených podmienok, čo sa týka procesu spolupráce, ako aj prípadných poplatkov za využitie hardwaru a asistenčné služby. Slovenské podniky tak môžu jednoduchšie nájsť vhodného partnera pre konkrétny typ výskumno-vývojového problému, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V prípade potreby sa môžu obrátiť na kontaktný bod v rámci svojej krajiny s ktorým môžu komunikovať aj v národnom jazyku.

 

Projekt InnoHPC je realizovaný v rámci programu Interreg Danube a spolufinancovaný zo zdrojov EU (ERDF, IPA a ENI).

Viac o projekte sa dozviete na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc

Pozn.: Priložené fotografie superpočítačov centra IT4Innovations, je možné publikovať v spojitosti s obsahom zverejneným v tejto tlačovej správe. Samotné fotografie a súhlas s ich zverejnením bol organizáciou IT4Innovations – národní superpočítačové centrum, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba písomne udelený autorovi tejto tlačovej správy.

 

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte:

Ing. František Janke, PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

Němcovej 32

040 01 Košice

Mobil: +421 903 715 311

E-mail: frantisek.janke@tuke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore