Tlačové správy

Do Slovenského raja povedie cez Letanovce nová cesta

Oprava komunikácie v Letanovciach je ďalším krokom, ktorým chce župa rozhýbať turizmus v Slovenskom raji.  

Košický samosprávny kraj (KSK) obnovuje jednu zo vstupných brán do Slovenského raja. Približne 4-kilometrový úsek cesty III/3226 Letanovce má už najlepšie časy dávno za sebou, súvislou rekonštrukciou neprešiel takmer polstoročie. Pre turistov však predstavuje kľúčový prístup do národného parku. „V Hrabušiciach, ktoré sú tiež vstupnou bránou Slovenského raja, sme už opravili cestu, turisti sa tadiaľ môžu do národného parku dopraviť aj Ľadovým expresom. Teraz prišli na rad Letanovce, ktoré po presťahovaní nelegálnej osady naberajú v turizme druhý dych. Opravená cesta zaručene pridá na kredite i tomuto regiónu. Verím, že tak vytvárame zaujímavejšie podmienky aj na rozhýbanie lokálnych aktérov v cestovnom ruchu,“ poznamenal predseda KSK Rastislav Trnka.  

Stavebná úprava cesty bude stáť takmer 800-tisíc eur, kraj ju zafinancuje prostredníctvom úveru z Európskej investičnej banky. Ide o úsek od odbočky z cesty II. triedy medzi Spišskou Novou Vsou a Spišským Štvrtkom, ktorá sa nachádza približne 800 metrov pred obcou, vedie cez Letanovce, pokračuje za železnicou a končí sa v mieste bývalej osady.

Komunikácia je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, na väčšine miest už nie je žiaden asfaltový zvršok, len trčiace kamene. „Suverénne najkritickejší úsek je od železničného podjazdu do národného parku Slovenský raj. V posledných rokoch sa v obci zavádzala plynofikácia, vodovod aj kanalizácia, čo sa tiež odrazilo na kvalite vozovky. Okrem turizmu vidím potenciál novej cesty aj v rozvoji samotnej obce. Určite pridá na atraktivite neobývaným domom a viem si predstaviť, že by tu mohli pribudnúť aj penzióny,“ uviedol starosta obce Letanovce Slavomír Zahornadský.   

Zhotoviteľom Strabag s.r.o. by mal cestu odovzdať do 300 dní od prevzatia staveniska. Opravovať sa bude za plnej prevádzky po poloviciach, a to uzavretím jedného jazdného pruhu v potrebnej dĺžke. Okrem stavebnej úpravy vozovky bude súčasťou prác aj rekonštrukcia mostov cez Štvrtocký potok a cez potok Brusník. Doplnia sa bezpečnostné zariadenia. V pláne je aj prečistenie a reprofilácia jestvujúcich zemných priekop, výmena a oprava poškodenej dlažby v dláždených priekopách a doplnenie dláždeného rigola. Robiť sa tiež bude výšková úprava poklopov šácht, na ceste doplnia dopravné značenie, prečistí jestvujúci rámový priepust a upravia priepusty pod vjazdmi.

JUDr. Anna Činčárová, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.cincarova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore