Tlačové správy

O zvieratá v ohrození sa nemocnica stará v nepretržitej službe

Univerzitná veterinárna nemocnica v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach funguje a pracuje v špeciálnom obmedzenom režime. O zvieratá, ktoré sú v akútnom ohrození zdravia a života sa tím lekárov a ošetrovateľov stará v nepretržitej službe. Plne funkčné sú všetky kliniky, zrušili však plánované operácie a pracujú v obmedzenom režime. Nemocnica zabezpečuje nepretržitú pohotovostnú službu, majitelia zvierat, ktoré sú v akútnom ohrození zdravia a života tak dostanú adekvátnu pomoc. Musia sa však riadiť prísnymi predpismi a rešpektovať všetky nariadenia nemocnice.

„Ak má klient zviera v akútnom stave a potrebuje neodkladnú pomoc, musí najprv zatelefonovať na číslo pohotovostnej služby. Tam ho objednajú na prvý možný voľný termín. Každý klient je vpúšťaný do priestorov kliniky osobitne. do ambulancií nesmie vstúpiť viac ako jeden majiteľ s jedným psom, resp. iným malým zvieraťom. Aj pri fixácii zvieraťa musí byť zachovaný dvojmetrový odstup medzi veterinárnym lekárom a klientom,“ vysvetľuje prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou UVLF prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. V nemocnici sa robí pravidelná dezinfekcia, každý klient musí prísť s rúškom. Klienti s pozitívnou anamnézou ani klienti v karanténe nesmú do nemocnice prísť. Ak majú zviera v akútnom ohrození, musia nájsť zdravého človeka, ktorý ho bude sprevádzať. „Veríme, že ľudia sa budú zodpovedne správať aj v prípade návštevy veterinárnej nemocnice, pretože jej prevádzka by v prípade ohrozenia nášho lekárskeho tímu bola vážne ohrozená.“

Pohotovostná služba na klinike malých zvierat má číslo 0905 579 559, pohotovostná služba na klinike koní má číslo 0907 771 990.

Prevádzku kliník zabezpečuje tím veterinárnych lekárov, ktorým pomáhajú aj doktorandi a veterinárny technický personál. Všetky kliniky pracujú v obmedzenom režime. Klinika malých zvierat, ktorá má oddelenie vnútorných chorôb a oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, prijíma len vopred objednaných pacientov s akútnymi stavmi. „Operujú sa len akútne stavy. V nemocnici je aj možnosť hospitalizácie, ale iba s veľkým obmedzením a len vo veľmi vážnych prípadoch. Prijímame aj pacientov referovaných od iných veterinárnych lekárov, ale je potrebné, aby títo lekári, ktorí k nám posielajú svojho pacienta, vopred zavolali na kliniku,“ vysvetľuje prorektorka Trbolová.

Pokiaľ je pre zviera potrebné očkovanie, alebo odčervovací program, dá sa to odložiť. Klienti vedia odčerviť zviera tabletkami alebo použiť antiparazitárne prostriedky, ktoré kúpia v našej veterinárnej lekárni. Nie sú viazané na recept,“ dodáva profesorka Alexandra Trbolová. Univerzitná veterinárna lekáreň funguje v pracovných dňoch v časoch 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 hod. Aj v lekárni aktuálne platia všeobecné obmedzenia.

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat funguje v obmedzenom režime, so zabezpečením akútnych stavov. Keďže ide o špecifickú kliniku, lekári sú k dispozícii počas pracovných dní od 8.00 do 15.30 hod. Aj tu sa treba objednať najprv telefonicky. Pokiaľ by mal takýto druh zvieraťa akútny problém, preberie ho lekár na pohotovosti a následne odovzdá lekárovi z kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat.

Rovnako funkčná je aj klinika koní. Majitelia pacientov, ktorí majú akútne stavy, musia telefonicky kontaktovať pohotovosť. Oznámia o aký problém ide a pohotovostná služba bude kontaktovať MVDr. Zdenka Žerta, CSc., ktorý so svojim tímom zabezpečí pomoc. Klinika vykoná operácie v prípade akútneho stavu. Na klinike prežúvavcov minulý týždeň pomáhali pri obtiažnom pôrode hovädzieho dobytka. Pacientov prijali z externého prostredia. Starajú sa však aj o vlastný dobytok, ktorý slúži na výuku študentov veterinárnej medicíny. Klinika ošípaných je už dlhší čas uzatvorená kvôli africkému moru ošípaných, ktorý sa v našom regióne nebezpečne rozširuje. Pri starostlivosti o zvieratá tu platia veľmi prísne pravidlá. Aj na tejto klinike sa starajú o vlastné zvieratá, ktoré slúžia na pedagogické účely.

„Naši lekári a ošetrovatelia pracujú v nepretržitej prevádzke, aby zabezpečili všetky akútne stavy, pretože aj v tejto zložitej pandemickej situácii sa môžu zvieratá dostať do stavu, ktorý ohrozuje ich zdravie či život. Pes môže vbehnúť pod auto, môže mať vážne zranenia alebo chorobu, ktorá sa môže rozvinúť do života ohrozujúceho stavu. Rovnako sú na tom všetky druhy zvierat. Na zasadnutiach krízového štábu riešime, ako sa vedia lekári vystriedať v službách, aby sme boli plne funkční. Ak by sme mali nejaký problém na jednotlivých klinikách, sme pripravení poskytnúť si navzájom výpomoc, hlavne v prípade ošetrovateľov a upratovacích služieb. Naši lekári a doktorandi sú veľmi ochotní a pomáhajú s maximálnou ochotou a ústretovosť. Patrí im za to veľká vďaka,“ hovorí prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Univerzitná veterinárna nemocnica, tak ako väčšina zdravotníckych pracovísk, neustále bojuje s problémom nedostatku ochranných pomôcok. Chýbajú výkonnejšie respirátory, ochranné odevy, preto je veľmi dôležité, aby bezpečnosť personálu neohrozili nezodpovední klienti.  „Je to každodenné riziko. Ako lekári plníme verejnú službu so všetkou zodpovednosťou a nasadením síl. Veterinári v nepretržitej službe sa takmer nikde nespomínajú. My napriek tomu pracujeme a veríme, že s čo najmenšími stratami sa posunieme do lepších čias pre zdravie ľudí i zvierat,“ uzatvára Alexandra Trbolová.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

+421 917 86 99 14

zuzana.bobrikova@uvlf.sk

www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore