Tlačové správy

Povojnové migrácie v krajinách V4 (nielen) v kontexte propagandy

„Odkedy existuje Homo sapiens existuje i Homo migrant, migrácia je tak prirodzenou súčasťou ľudskej existencie ako narodenie, pôrod, reprodukcia, choroby či smrť.“ (Klaus Bade, 2008)

Tak ako píše vo svojom citáte svetoznámy historik Klaus Bade, od počiatku človeka cez veľké sťahovanie národov až do dnešných dní bolo ľudstvo svedkami neustálych migračných pohybov. Po druhej svetovej vojne sme sa v priestore strednej Európy stali svedkami mnohých (ne)dobrovoľných pohybov obyvateľstva označovaných ako odsun, transfer, výmena obyvateľstva, opcia a pod. Či je ľahké opustiť domov, aké dôvody k tomu môžu ľudí primäť, alebo aké následky to prináša sú niektoré z otázok, ktoré sa pokúsime zodpovedať…

Začiatkom septembra 2021 sa začalo riešenie projektu vedeného vedcami-historikmi zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v spolupráci s partnermi z ostatných krajín V4 (Slezské zemské muzeum, Inštitút filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied a Spoločenskovedné centrum Maďarskej akadémie vied, Centrum excelentnosti). Projekt s názvom Povojnové migrácie v krajinách V4 v kontexte propaganda studies predstavuje inovatívny počin pre historický výskum stredoeurópskeho priestoru a to hneď z dvoch dôvodov. Ide o unikátne prepojenie doterajších regionálnych výskumov prostredníctvom cezhraničnej spolupráce historikov krajín V4, v rámci ktorej sa však odborníci pozrú na migrácie z doteraz neprebádaného, nového, uhla pohľadu – optikou propagandy.

Partneri projektu a ďalší významní odborníci z krajín V4 sa spoločne stretnú na medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom Povojnové migrácie (nielen) v kontexte propaganda studies v Košiciach, 21. januára 2022. K významným hosťom konferencie patrí historička, odborníčka na migračné pohyby Dr. Leslie Waters, autorka novej publikácie Borders on the move z Katedry histórie na Texaskej univezite v El Pase a prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc, významný historik, autor mnohých vedeckých publikácií pôsobiaci na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach.

Srdečne Vás na konferenciu pozývame! Účasť na konferencii je bezplatná a prihlásiť sa na ňu môžete do 30. novembra 2021 poslaním abstraktu tu.

Pozvanka-na-konferenciu

Organizátori konferencie zvolili hybridnú formu konania konferencie – pokiaľ to pandemické opatrenia dovolia, účastníci sa budú môcť konferencie zúčastniť prezenčne. Ale ak to opatrenia nedovolia, alebo sa účastník konferencie rozhodne, je možné sa konferencie zúčastniť aj online.

Projekt podporila a schválila grantová schéma Visegrad Fund.

Kontakt:

Mgr. Lucia Heldáková, PhD.

e-mail: heldakova@saske.sk

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Karpatská 5, 040 01 Košice

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore