Tlačové správy

Diskusia študentov UPJŠ s premiérom Eduardom Hegerom

Dňa 3. novembra 2021 navštívil predseda vlády Slovenskej republiky, Ing. Eduard Heger, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spoločne s rektorom UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, MUDr. RNDr. Ľudovítom Paulisom, PhD. MPH., a generálnou riaditeľkou Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády SR, Ing. Líviou Vašákovou, PhD., diskutovali so študentmi UPJŠ na tému novely vysokoškolského zákona a Plánu obnovy. Diskusia, prebiehajúca v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1, nadviazala na stretnutie premiéra Hegera so študentami medicíny, ktorí boli a sú zapojení v prvej línii boja proti COVID19 (viac informácií o návšteve E. Hegera na LF UPJŠ nájdete tu).

V tretej časti programu na UPJŠ  bol premiérovi a členom delegácie Úradu vlády SR predstavený projekt troch košických univerzít (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, UPJŠ a Technická univerzita v Košiciach), Slovenskej akadémie vied, mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a zástupcov súkromného sektora – Košický klaster nového priemyslu.

Dialóg so študentmi na pôde druhej najstaršej klasickej univerzity na Slovensku prebehol za prísneho dodržania režimu OTP a účasť na ňom bola podmienená predchádzajúcou registráciou 200 účastníkov.

„Na túto diskusiu som sa naozaj tešil. Som hrdý, že študujete na Slovensku a som hrdý, že študujete na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svojimi výsledkami a úspechmi robíte dobré meno celému Slovensku. Vzdelávanie, veda a výskum sú prioritami, do ktorých budeme prostredníctvom Plánu obnovy investovať prostriedky na ich rozvoj preto, lebo chceme vzdelávanie zdvihnúť na oveľa vyššiu kvalitatívnu úroveň. Vážim si prácu rektorov a dekanov, ktorí to nemajú v slovenských podmienkach jednoduché. Investícia do vzdelávania je investíciou do našej budúcnosti a práve vy, študenti, ste naša budúcnosť. Poznáte problémy, kvôli ktorým 19% stredoškolských študentov odchádza na zahraničné vysoké školy a táto diskusia nám ukázala, prečo je tomu tak,“ uviedol predseda vlády Slovenskej republiky, Eduard Heger.

Naši študenti počas rozhovoru s pánom premiérom, pánom štátnym tajomníkom a pani riaditeľkou Sekcie Plánu obnovy poukázali na témy, ktorým prikladajú význam. Uplatniteľnosť na pracovnom trhu po štúdiu, regionálny rozvoj východného Slovenska, platové podmienky či samotná budúcnosť vysokoškolského prostredia im nie sú, rovnako ako vedeniam troch košických univerzít ľahostajné,“ zhodnotil diskusiu študentov UPJŠ v Košiciach s premiérom Hegerom rektor univerzity, prof. Sovák.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore