Tlačové správy

V Košickom kraji vzniká nový Andrássyovský bod

V Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína si návštevníci budú môcť pozrieť aj tzv. holopyramídu, teda historické predmety vo virtuálnej realite

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, otvára pre svojich návštevníkov tzv. zážitkový bod venovaný Andrássyovcom. V priestoroch kaštieľa si tak od 24. novembra 2021 budú môcť pozrieť novú expozíciu, ktorá využíva interaktívne prvky a odkrýva príbehy zo života tohto významného šľachtického rodu. Reprofilizácia trebišovského múzea (kaštieľa Andrássyovcov) na nový Andrássyovský bod umožní návštevníkom viac prezentovať významný rod Andrássy, pričom uvedený zážitkový bod prezentuje históriu rodov Csáky, Szapáry a Andrássy, dobové fotografie interiéru a exteriéru kaštieľa, zaujímavosti zo života šľachty, ako aj kaštieľsku mapu s pôdorysom kaštieľa. Novinkou bude aj holopyramída, teda holografické premietanie významných historických predmetov.

„Andrássyovci patrili  k jednému z najstarších a najbohatších aristokratických rodov v Rakúsko-Uhorsku a vo veľkej miere formovali život na území nášho kraja. Ich život je úzko spätý so Zemplínom, sám gróf Július (Gyula) Andrássy považoval kaštieľ a priľahlý park v Trebišove za svoje najmilšie miesto, kde rád odpočíval. Vďaka novému zážitkovému bodu v trebišovskom kaštieli sa o tomto rode budeme môcť dozvedieť opäť niečo nové a významnú časť našej histórie priblíži aj mladším generáciám. Verím, že tieto očakávané novinky prinesú do múzea opäť viac návštevníkov a posilnia turizmus v tomto regióne,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zážitkový bod vznikol v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko a projektu Castle Expo. Zameraný je na vytvorenie jedinečných zážitkových bodov histórie kaštieľov a hradov v maďarsko-slovenskom pohraničí, ako aj rozvoj nových služieb v cestovnom ruchu. Trebišovský kaštieľ je jedným z ôsmich vybraných pamiatkovo chránených budov na oboch stranách hranice. V každej z nich vznikol moderný a interaktívny výstavný priestor 21. storočia. Aj preto sú súčasťou expozície nové prvky, ako napr. back-light panely či interaktívna obrazovka. Vďaka nim sa návštevníkom odkrýva príbeh rodu Andrássyovcov aj história samotného kaštieľa, v ktorom žili. V rámci novej expozície – tzv. zážitkového bodu sa návštevníci dozvedia aj o zvykoch či súkromí Andrássyovcov, o ktorých vieme z memoárov anglickej vychovávateľky Mary Elisabeth Stevens.

Novinkou v trebišovskom múzeu (v kaštieli Andrássyovcov) je výstava Umenie v zbierkach šľachtických rodov… prezentujúca umelecké diela významných európskych maliarov, ktoré zdobili steny trebišovského kaštieľa či diela samotných majiteľov s umeleckým nadaním. „Uhorské šľachtické rody Csáky, Szapáry a Andrássy sú úzko spojené s dejinami nielen trebišovského kaštieľa, ale aj košickej župy.  Mnohí z nich boli známi svojim zanietením pre umenie a aj preto sme sa na obdobie niekoľkých mesiacov rozhodli oživiť chladné steny kaštieľa graficky a dizajnovo zaujímavou inštaláciou virtuálnej galérie svetového umenia. Práve tú predstavíme návštevníkom v rámci otvorenia nového zážitkového bodu,“ informovala riaditeľka múzea Beáta Kereštanová.

Pre návštevníkov máme pripravenú aj atraktívnu novinku – tzv. holopyramídu, ktorú múzeum zakúpilo vďaka dotácii Košického samosprávneho kraja. Tá prezentuje unikátne historické predmety holograficky, teda vo virtuálnej realite. „Samotná holopyramída v sebe zahŕňa desať 3D virtuálnych predmetov vysokej historickej hodnoty, ako napríklad trónne kreslo cisára Františka Jozefa I., liturgický kalich darovaný grófkou Etelkou Szapáry rímskokatolíckemu kostolu v Trebišove či bustu grófa Júliusa Andrássyho,“ dodala riaditeľka múzea.

Oficiálne otvorenie nového Andrássyovského bodu sa bude v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína konať 24. novembra. Podujatie bude prebiehať v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami. V prípade, ak bude pandemická situácia priaznivá, 25. novembra 2021 si bude môcť nové expozície a výstavy múzea pozrieť široká verejnosť, a to bez úhrady vstupného.

Zriadenie zážitkového bodu v trebišovskom kaštieli je súčasťou reprofilizácie múzea na nový Andrássyovský bod. Inštitúciu čaká do konca roka ešte redizajn webovej stránky a propagačných materiálov. K 1. januáru 2022 bude Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove oficiálne fungovať aj pod názvom Kaštieľ Andrássyovcov.

Beáta Kereštanová

Kontaktná osoba:

Imrich Kováč

Emailova adresa: kovac.i@outlook.com

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore