Prehľad udalostí

Prehľad podujatí na 12. týždeň – 15. 3. 2013

PONDELOK             Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

18. marca                   VVS, a.s. – veľká zasadačka, Komenského 50, Košice

10:00                          Témy TB:

1.  Svetový deň vody 2013

                                    2.Uvedenie zákazníckeho portálu do prevádzky  

Hostia TB:

 • Ing. Stanislav Hreha – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.
 • Ing. Anita Gašparíková – ekonomická riaditeľka VVS, a.s.
 • Ing. Róbert Hézsely – investičný riaditeľ VVS, a.s.
 • Ing. Rudolf Kočiško – výrobno-technický riaditeľ VVS, a.s.
 • Ing. Nataša Riganová – vedúca útvaru chemicko-technologických činností

___________________________________________________________________________

 STREDA                   Štátne divadlo Košice (ŠD)

20. marca                   Hotel Double Tree by Hilton – salónik, Košice

9:00                            Téma TB:

Pripravovaná premiéra opery F. Poulenca Dialógy karmelitánok

Hostia TB:

 • Karol Kevický – umelecký šéf Opery ŠD
 • Linda Keprtová – dramaturgička Opery ŠD a režisérka predstavenia
 • Ondrej Olos – dirigent
 • Lukáš Kozubík – zbormajster Opery ŠD
 • sólisti Opery ŠD

___________________________________________________________________________

STREDA                   Knižnice pre mládež mesta Košice (KMMK)

20. marca                   RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasad. na 3. posch.

13:00                          Téma TB:

Knihy pre LUNIK 9

Hostia TB:

 • Iveta Hurná – riaditeľka KMMK
 • Roland Kyška – predstaviteľ portálu „Ľudia ľuďom „
 • predstaviteľ Saleziánov don Bosca z Luniku 9

___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK                Nadácia na podporu občianskych aktivit (NPOA)

21. marca                   RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasad. na 3. posch.

10:00                          Témy TB:

1.Ako ďalej s prevenciou povodní, erózie a sucha?

2.Prezentácia prieskumu o protipovodňových opatreniach, realizovaných v rámci vládneho programu obnovy krajiny v rokoch 2010-2012

Hostia TB:

 • Katarína Vajdová – riaditeľka NPOA
 • Juraj Kohutiar – NPOA
 • Michal Kravčík – MVO Ľudia a voda
 • Igor Urbančík – Centrum pre rozvoj verejnej správy
 • Ján Šejirman – starosta obce Krivany
 • Marián Štefaňák – starosta obce Matiašovce
 • Ján Pokrivka – starosta obce Snežnica

NPOA uskutočnila prieskum začiatkom roku 2013 a oslovila ním starostov všetkých 488 obcí, v ktorých bol program realizovaný. Prieskum zisťoval názory starostov na účinnosť opatrení z pohľadu protipovodňovej prevencie, protieróznej ochrany a prevencie proti suchu, ale a j prínosy z pohľadu tvorby pracovných miest a názory na vhodnosť pokračovania v aktivitách.   Prieskum prináša prehľad názorov a odpovedí 217 starostov, ktorí sa do neho zapojili.

V prípade záujmu po ukončení tlačovej konferencie o 10:45 hod. bude pre zástupcov médií možnosť obhliadky protipovodňových opatrení realizovaných v MČ Ťahanovce, spojená s odborným výkladom.

___________________________________________________________________________

INÉ

PREZENTÁCIA  KNIHY

Pondelok 18. marca 2013 o 16:00 hod., Štátna vedecká knižnica, Pribinova ulica, Košice – prezentácia knihy historika prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc. „Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí“ – organizuje ŠVK, Katedra histórie FF UPJŠ a Spoločenskovedný ústav SAV

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 19. marca 2013 o 18:00 hod., Tabačka/Kulturfabrik, Gorkého ulica, Košice –“Dynamické slnko“ – prednáška RNDr. Vojtecha Rušina, CSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, ktorého celoživotným „hobby“ sú cesty za zatmením Slnka. Bude prezentovať najnovšie výsledky vo výskume Slnka, jeho dynamiky a vplyvu na Zem nevynímajúc. Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím teplom, svetlom a energiou podmieňuje existenciu života na Zemi. Voľným okom sa nám zdá byť pokojné, no v skutočnosti je to veľmi dynamický objekt. Dynamické procesy na Slnku, ako dôsledok jeho magnetickej aktivity, majú vplyv aj na Zem a jej okolie (poruchy prístrojov na družiciach, poškodenie zdravia kozmonautov, výpadky energetických sústav a pod.).

___________________________________________________________________________

 OZNAMY

 MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

Kolégium predsedu SSN odsúhlasilo nákup medzinárodných preukazov IFJ pre členov SSN, ktorí ho potrebujú pre výkon svojho povolania v zahraničí. Cena preukazu bude 50,- € + prípadné poštovné pre žiadateľa. Záväzný záujem nahláste do 18. marca 2013 v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1.posch., príp. na číslach 0903 845 120, 055/622 79 29 alebo na kosice@ssn.sk.

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

Pripomíname, že do konca marca 2013 môžete v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, 1.posch.) každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2013 – po 1. apríli 2013 bude členský príspevok vyšší o 5,- eur. (viac na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice – 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

Podľa rozhodnutia Kolégia predsedu SSN bolo k 1.1.2013 zrušené členstvo členom, ktorí nezaplatili členské za rok 2012, preto boli vyradení aj z adresára RO SSN Košice, podľa ktorého posielame pravidelné informácie, tlačové správy a pod. Zrušené členstvo si môžu neplatiaci členovia obnoviť po zaplatení členského poplatku za rok 2012.

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore