Košice

Prehľad podujatí 38. týždeň – 13.9.2013

PONDELOK            Mesto Košice

16. septembra            MMK, Tr. SNP č. 48 – veľká zasadačka, prízemie, blok B                

8:00                               XX. rokovanie Mestského zastupiteľstva

 

Program a materiály: http://www.kosice.sk/rokovanie_mz.php?id=129

 ______________________________________________

UTOROK                  Spišské divadlo Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj
17. septembra            Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Malá zasadačka, I. posch.

10:00                          Téma TB:

„Regionálna sezóna“ Spišského divadla. Spišské divadlo otvára zaujímavú sezónu, v ktorej bude dôraz na región (predstavenie v spišskom nárečí, hry autorov zo Spiša…)

                                    Hostia TB:

  •  Emil Spišák – riaditeľ Spišského divadla
  • Ján Sládeček  – režisér a umelecký šéf Spišského divadla
  • Matúš Oľha – režisér a rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

______________________________________________

 STREDA                   Košický samosprávny kraj a Stredná odborná škola Pribeník

18. septembra            Park a areál SOŠ J. Majlátha, Pribeník  (obec pri Kráľov.Chlmci)

10:00                           Mosty bez bariér – 5. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí. Celodenný program s ukážkami remesiel, kaderníckymi a kozmetickými prezentáciami, módnymi prehliadkami, barmanskou šou, gurmánskymi špecialitami, športovými súťažami a vystúpeniami mladých umelcov, vrátane študentov Konzervatória Košice pod vedením Igora Timka. Zúčastnia sa mladí ľudia z celého kraja.

___________________________________________________

 ŠTVRTOK                Odborový Zväz KOVO  

19. septembra            RO SSN Košice, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí
9:00                            Témy TB:

  •  Chudoba a soc. vylúčenie na Slovensku
  • Postup OZ KOVO v súvislosti  s bojom proti chudobe

                                    Hostia TB:

  •  JUDr. Monika Benedekova – podpredsedníčka OZ KOVO
  • PhDr. Jozef Balica – člen predsedníctva OZ KOVO
  • Ing. Ján Šlauka – člen predsedníctva OZ KOVO

___________________________________________________

INÉ

DEŇ  POĽOVA

Nedeľa 15. septembra 2013 o 15:00 hod. pred Kultúrnym domom MČ Košice-Poľov – Deň Poľova. Poľov, mestská časť Košíc, ako samostatná historická obec jestvoval už od roku 1248. Každoročne organizuje Deň Poľova, kedy si obyvatelia pripomenajú aj bohatú tradíiciu svojej obce. Tento rok pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o Poľove bude obohatený o prezentáciu novej knihy „Poľovské poviedky“, ktorú na základe rozprávania pamätníkov zostavili spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé orechové – Slavomír Szabó, Soňa Jakešová a Ľubica Andrásiová. Knihu na záver vložia do schránky na budove. 

– – – – – –  – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ARS  ANTIQUA  EUROPAE  IN  VIA  GOTHICA

V dňoch 20. – 23. septembra 2013 ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA 12. ročník medzinárodnej prehliadky historickej hudby na Gotickej ceste organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Koncerty sa uskutočniaŠtítniku, Krásnohorskom Podhradí, Rožňave, jaskyni Baradla – Aggtelek (Maďarsko), v obciach Dedinky, Lipovník, Čečejovce, Markušovce, Betliar. Prehliadka je jedným z kľúčových podujatí dlhodobého programu KSK Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorý je súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

 ________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN  KOŠICE

 KLUB  SENIOROV

Streda 18. septembra 2013 o 14:00, RO SSN Košice, Szakkayho 1 – výročné rokovanie Klubu seniorov pred Regionálnym zhromaždením RO SSN Košice (26.9.2013 – SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice) a 11. Snemom SSN (16.11.2013 Bratislava.

  – – – – – – – – –  – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 REGIONÁLNE  ZHROMAŽDENIE  RO  SSN  KOŠICE

Štvrtok 26. septembra 2013 (štvrtok) o 14:30 hod., Klub Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova ul. 23, Košice – regionálne zhromaždenie RO SSN Košice.

Pozvánku dostanú poštou, resp. v elektronickej podobe, všetci členovia (riadni, mimoriadni a seniori) s platným členským preukazom, teda bez podlžností na členskom. 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore