Košice

Prehľad podujatí 46. týždeň – 8.11.2013

NEDEĽA                  Volebná komisia KSK (VK KSK)

10. novembra                        Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, KE, Zrkadlová sála, 1. posch.

10:00                          Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja
Hostia:

  • Jana Rubická – predsedníčka VK KSK
  • Peter Seman – podpredseda VK KSK
  • Melánia Kolesárová – zapisovateľka VK KSK

Na stránke http://web.vucke.sk/sk/samosprava/volby-2013/ sú k dispozícii všetky informácie týkajúce sa volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja. V sobotu 8. novembra 2013 o 7:00 hodine bude zverejnený aj zoznam a kontakty na všetkých 11 obvodných volebných komisií. V budove Úradu KSK bude po celý volebný deň k dispozícii priestor pre novinárov.

_____________________________________________________

INÉ

SLÁVNOSTNÁ  AKADÉMIA

Piatok 8. novembra 2013 o 15:30 hod., ZŠ Krosnianska 4, Košice – slávnostná akadémia pri príležitosti založenia školy, ktorá má okrem iného aj alternatívne triedy pre deti s intelektovým nadaním a v tomto roku dostala Cenu mesta Košice.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TÝŽDEŇ  VEDY  A  TECHNIKY 

Pracoviská Slovenskej akadémie vied sa aj tento rok zapoja do Týždňa vedy a techniky, ktorý sa bude konať od 11. do 17. novembra 2013. Vedci pripravili akcie pre verejnosť na viacerých miestach Slovenska. V Bratislave, Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene a Tatranskej Lomnici bude v týchto dňoch možnosť bližšie sa zoznámiť s pracoviskami, postupmi, výsledkami vedeckej činnosti a najmä s ľuďmi, ktorí sa v SAV vede venujú.

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore