Košice

Prehľad podujatí na 4. týždeň – 17.01.2014

UTOROK                   Košický samosprávny kraj (KSK)

21. januára                 Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48, Veľká zasadačka, KE

9:00                             2. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva KSK

                                    Hlavným bodom programu je zriadenie komisií Zastupiteľstva KSK, voľba ich predsedov, členov poslancov i neposlancov

 

______________________________________________

 ŠTVRTOK                Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
23. januára                Hotel Ambassador, Hlavná 101, salónik, KE
11:00                          Téma TB:

                                    Udržateľná mobilita – porada partnerov medzinárodného projektu ACCESS2MOUNTAIN (Prístup k horám), ktorého cieľom je zlepšiť
k životnému prostrediu ohľaduplné spôsoby prístupu do zraniteľných častí hôr. Projekt financuje z významnej časti program EÚ „Juhovýchodná Európa“. Jedným z čiastkových výsledkov je drobná pilotná investícia – cyklovagón Detskej železnice, ktorý začal jazdiť v lete minulého roku.

                                    Hostia TB:

  •  Agnes Kurzweil – Rakúska agentúra životného prostredia
  • Igor Holéczy – OZ Detská železnica Košice
  • Adriana Šebešová – referát cestovného ruchu KSK

________________________________________________________________

INÉ

 DIVADELNÝ  SVET

Štvrtok 23. januára 2014, 17:00 hod., Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20,  Košice – vernisáž výstavy „Ján Hanák – Danica Hanáková: Divadelný svet“ – výber z celoživotnej scénografickej tvorby popredného slovenského scénického výtvarníka J. Hanáka, ktorého 50-ročná tvorivá cesta je spojená predovšetkým s košickým divadelným prostredím. Výstavný projekt v ojedinelom generačnom, profesionálnom a ľudskom prepojení tiež zároveň prezentuje pohľad na takmer 40-ročnú tvorbu kostýmovej výtvarníčky a umelcovej dcéry D. Hanákovej.

_____________________________________________________________

OZNAM

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD, nezamestnaní (doložiť potvrdenie z ÚP) – aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore