Košice

Prehľad podujatí 5. týždeň – 24.1.2014

STREDA                     Štátne divadlo (ŠD)

29. januára                 Cavearia Theatru, Malá scéna(ŠD), Hlavná 76, KE

9:00                             Téma TB:

                                       Premiéra hry Rudolfa Schustera Bocatius

Hostia TB:

  • Peter Himič – riaditeľ ŠD
  • Martin Kákoš – režisér
  • herci Milan Antol a Dana Košická
  • Rudolf Schuster – autor

_________________________________________________________________

INÉ

VEDECKÝ  BRLOH: Sobota 25. januára 2014, 14:00 hod., Výmenník č.1, Ul. Obrody, KošiceVedecký brloh  zameraný na kúzelnícke pokusy v kuchyni, napr. ako pripraviť zmrzlinu za pár minút, bez čakania na stuhnutie aj pri izbovej teplote. Deti staršie ako 6 rokov sú vítané na chutnom brlohu, kde si budú môcť uvariť vajíčko bez varenia a prednášajúca RNDr. Anna Uhrinová, PhD. im ukáže aj to, ako si vyrobiť doma vlastnú sopku.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ: Utorok 28. januára 2014, 18:hod., Výmenník č. 1, Ul. obrody, Košice – Vedecká kaviareň na tému „Ako počítač vidí svet“. Prednáška doc. Ing. Zoltána Tomoriho, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach o tom, ako možno neživý stroj naučiť „vidieť“ svet okolo nás, o princípoch počítačového spracovania vizuálnej informácie, priestorového videnia spojená s praktickými ukážkami z oblasti robotiky, spracovania videoinformácie a pridanej reality.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

POTULKY  MESTOM  KOŠICE – KAVIARNE  A  POHOSTINSTVÁ: Sobota a nedeľa 1. a 2. februára 2014, pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná, Košice – Potulky mestom Košice na tému Kaviarne a pohostinstvá. Pohostinstvo nonstop vyše 4 storočia. Stredoveké výčapy. Kabaret v Košiciach. Miesta, ktoré navštevovali intelektuáli, miesta osudových stretnutí. Vstup do bývalej kaviarne Európa. Imperiál, Slovan, Schalkház, Slávia, Bagdad, Európa, Lesch a ich zlatá éra. Štýlová secesná kaviareň. Prisadnite si aj dnes k stolu s Máraim, Jakobym či Roskoványim. Ku klasickým zľavám pribudne ďalšia. Na záver prekvapenie. Milan Kolcun sprevádza v sobotu (1. február) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 (17:00 dvojjazyčný anglicko-slovenský turnus) a v nedeľu (2. február) o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 (17:00 dvojjazyčný španielsko-slovenský turnus). Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 10:30 a po maďarsky o 16:00. Betka Czimová v nedeľu o 13:00 (najnovší  turnus), 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Informácie v Informačnom centre MiC v OD Dargov a na  www.potulka.sk. 

____________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ   VSL.  REGIÓNU

Regionálna organizácia SSN Košice (RO SSN) v spolupráci s Literárnym fondom (LITFOND) – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú už 19. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013. Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2013. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach.

Prihláška a Štatút súťaže v prílohe a na www.ssn.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD, nezamestnaní (doložiť potvrdenie z ÚP) – aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KLUB  SENIOROV  RO  SSN: Streda 29. januára 2014, 14:00 hod., Szakkayho 1– zasadačka na 3. poschodí, Košice – stretnutie členov Klubu seniorov RO SSN – beseda z cyklu Stretnutie s novinárskymi osobnosťami – hosť: Bohuš Bušniak, dlhoročný novinár z košického televízneho štúdia. Vítaní sú nielen skôr narodení, ale aj novinári v “najlepších rokoch“…

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore