Tlačové správy

Zažívate problémy pri komunikácii s deťmi a ich výchove? Hrajte sa s nimi!

Pre mnohých rodičov je dnes výzva, ako byť trpezliví, keď ich malé deti chcú byť stále s nimi a „nedajú im chvíľku pokoja“. A neskôr zas rodičov trápi, ako ostať svojim deťom nablízku a neprestať s nimi komunikovať, keď vyrastajú a nechcú sa už rozprávať alebo tráviť s rodičmi toľko času.

Malé deti chcú byť  stále s rodičmi a „nedajú im chvíľku pokoja“.  Byť s rodičom je pre  dieťa do istého veku  životne dôležité. Rodičia robia, čo môžu, aby svoje deti „zabavili“. Keď  deti vyrastajú, vzďaľujú sa od rodičov. Medzi nimi a rodičmi vzniká priestor, dieťa si nachádza svoje záujmy a vzťahy s rovesníkmi. A tak je to dobre. Niekedy rodičom odľahne – dieťa je samostatnejšie, ale vie sa v samostatnosti vždy správne rozhodnúť?  Vie zvážiť dôsledky svojich činov? Výchovné problémy sú súčasťou rodičovstva a detstva.  Ak sú mierne, rodič i dieťa ich zvládne – ak je medzi nimi pevný vzťah. Ak sú však problémy veľmi vážne, často môžu  narušiť vzťah alebo naopak narušený vzťah medzi rodičom a dieťaťom môže výchovné problémy priamo spôsobiť.

Dá sa výchovným problémom predísť? A keď sú, ako ich ľahšie zvládnuť? 

Návrat, o.z. sa tento rok v projekte Detstvo potrebuje hru tematicky venuje komunikácii s rodičmi o tom, aká je hra dôležitá pre zdravý vývin dieťaťa, pre vytvorenie hlbokého vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a aj o tom, že deti, ktoré prežili traumatickú skúsenosť ju môžu prekonávať aj pomocou hry.

 „Najlepší spôsob, ako byť dieťaťu naozaj rodičom je pomôcť mu byť naozaj dieťaťom. Pre dieťa je hra základný komunikačný nástroj a nástroj na spoznávanie sveta, v ktorom má neskôr fungovať ako dospelý.  Chceme všetkých rodičov podporiť v tom, aby HRU využívali počas celého detstva a dospievania svojich detí, pretože má nezastupiteľné miesto pri budovaní a udržovaní  vzťahu s nimi. A vzájomne fungujúci vzťah je nástrojom na zvládanie výchovných problémov. Ak hovoríme o hre,  myslíme predovšetkým  hru medzi rodičom a dieťaťom. Veríme v silu nosných vzťahov počas detstva a veríme, že  rodičovstvo je v detstve nenahraditeľné.  Rovnako veríme, že dieťa potrebuje vo vzťahu s dospelým cítiť fyzickú a emočnú blízkosť, radosť,  bezpečie a prijatie. Preto sme vytvorili niekoľko praktických nástrojov, ktoré môžu  byť rodičom oporou v hre s ich deťmi. “ hovorí Danka Žilinčíková z Návrat, o.z.

Návrat vytvoril webstránku hra.navrat.sk (http://hra.navrat.sk), kde rodičia v časti Tipy a triky nájdu textové návody a videonávody, ako sa hrať s deťmi bez hračiek a pomôcok, jednoducho tak, že sa sami stanú detským ihriskom. Odborná a laická verejnosť tam nájde texty o terapeutickom využití hier pre deti, ktoré zažili alebo zažívajú traumu.

Návrat vydal aj špeciálne Interaktívne rodičovské tričká TATABLET pre otcov a PESTUJ pre mamy, ktoré podporia fyzický kontakt medzi deťmi a rodičmi: https://www.youtube.com/watch?v=-z7C9NEQxvA

V utorok 4.11.2014  Návrat organizuje rodinné popoludnie Detstvo potrebuje hru. V priestoroch predajne a herne Ihrysko v Bratislave sa bude hovoriť o význame hry pre dieťa a pre rodiča, ale hlavne bude príležitosť hrať rôzne hry s využitím dotyku, vyskúšať si tričká TATABLET a PESTUJ a rôzne spoločenské hry. A bude priestor klásť otázky sociálnym pracovníkom a terapeutom Návrat, o.z.  a pracovníkom  Ihryska, ktorí sú odborníkmi na spoločenské hry.

Pozvánku na podujatie, ktoré je vyvrcholením projektu Detstvo potrebuje hru nájdete v prílohe.

Čo ponúka Návrat, o.z. pre rodičov a deti?

  • Tréning rodičovských zručností s využitím hrovej a filiálnej terapie, kde sa rodičia s rôznymi výchovnými problémami učia, ako sa hrať s dieťaťom tak, aby mu lepšie porozumeli a naučili sa s ním efektívnejšie komunikovať.
  • Sandplay terapiu, kde môže dieťa hrou v špeciálnom pieskovisku vyjadriť,  čo prežíva a prečo robí, to čo robí a to je základ pre hľadanie riešenia výchovných problémov
  • Dotykovú terapiu, ktorá je veľmi vhodná na posilnenie pripútania a prehĺbenie bezpečného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.  Rodičia sa v kurze naučia ako rozvíjať fyzický kontakt s dieťaťom s rešpektom voči prežívaniu dieťaťa a s využitím špeciálnych hier, ktoré pomáhajú búrať bariéry v ich vzťahu a vedú k lepšiemu porozumeniu a vzájomnému prijatiu.

Pre viac informácii o téme kontaktuje sociálnu poradkyňu a terapeutku Návratu, o.z. Danku Žilinčíkovú na adrese: zilincikova@navrat.sk

Projekt Detstvo potrebuje hru realizuje Návrat, o.z. v rámci trilógie Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech, ktorý podporuje Nadácia Orange.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore