Tlačové správy

Pamätná medaila k 60. výročiu založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve pre košickú UPJŠ

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. dnes predpoludním prevzal z rúk doc. RNDr. Jozefa Urbána, CSc., člena Výboru pre spoluprácu Slovenskej republiky s CERN-om pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zlatú pamätnú medailu pripomínajúcu 60. výročie založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve.

_DSC0012 o    _DSC0021 o   _DSC0005 o

Foto: archív UPJŠ: doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc. odovzdal rektorovi UPJŠ prof. MUDr. Ladislavovi Mirossayovi, DrSc. pamätnú medailu v prítomnosti prorektora pre vedu a výskum UPJŠ prof. RNDr. Juraja Černáka, CSc. a riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ Dr.h.c. prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc.

 

Táto medaila pripomína 60 rokov existencie Európskej organizácie pre jadrový výskum, známej pod skratkou CERN a bola udelená jej vrcholovému manažmentu a rade CERN-u a predstaviteľom jednotlivých členských štátov. Naša univerzita a pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach tak boli symbolicky ocenení za dlhodobú aktívnu účasť na najnáročnejších vedeckých výskumoch, vrátane experimentov na veľkom hadrónovom urýchľovači častíc.

Pamätná medaila bola navrhnutá a vyrobená na podnet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Mincovni Kremnica v limitovanej sérii 71 kusov. Lícna strana pripomína 60 rokov existencie organizácie. Rubová strana medaily zobrazuje výstavnú a kongresovú budovu „Glóbus vedy a inovácií“, ktorú CERN-u venovala v roku 2004 Švajčiarska konfederácia. Text na vonkajšom okruhu rubovej strany medaily pripomína členstvo Slovenskej republiky v organizácii od roku 1993.

Európska organizácia pre jadrový výskum CERN bola založená v roku 1954, v súčasnosti združuje 21 riadnych členov a s mnohými ďalšími krajinami z celého sveta spolupracuje rôznymi formami. Nachádza sa na francúzsko-švajčiarskych hraniciach neďaleko Ženevy a je najväčšou experimentálnou základňou v oblasti časticovej fyziky na svete. Jej hlavnou úlohou je prevádzka časticových urýchľovačov, detektorov a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií. V súčasnej dobe prevádzkuje celosvetovo najväčší a najvýkonnejší urýchľovač častíc.

Pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa dlhodobo aktívne podieľajú na výskume orientovanom na štúdium zrážok protónov v expe-rimente ATLAS a v experimente ALICE, ktorý je zameraný na štúdium zrážok ťažkých iónov.

V súvislosti so 60. výročím založenia CERN-u sa Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV a ďalšími partnerskými organizáciami v priebehu roka 2014 podieľal na organizácií viacerých podujatí o poslaní CERN-u, jeho histórii a o spolupráci Slovenska s CERN-om. Séria prednášok a podujatí vyvrcholila dvojvýstavou „Slovenská cesta do mikrokozmu“ a „CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike“, ktorá bola v priebehu septembra inštalovaná v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

POZNÁMKA:  Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte doc. RNDr. Jozefa Urbána, CSc. telefonicky na 055/ 234 2208, alebo e-mailom na: jozef.urban@upjs.sk

Mgr. Jana Oleničová, vedúca Úseku pre propagáciu a marketing Rektorátu UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore