Košice

Prehľad podujatí 47. týždeň

Cez RO SSN Košice neboli na 47. týždeň (zatiaľ) nahlásené žiadne tlačové podujatia. 

_______________________________________________________________________

INÉ

VEDECKÁ KAVIAREŇ

Utorok 18. novembra 2014 o 18:00 hod., Výmenník SPOTs, Ulica obrody, Košice – Vedecká kaviareň na tému: „Ako košická SAV prispela k historicky prvému pokusu pristáť na kométe“. Prednáša jeden zo spolutvorcov časti pristávacieho modulu Philae vesmírnej sondy Rosetta Ing. Ján Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Pred dňami sme mohli na internete sledovať pristátie prvého človekom vyrobeného telesa na kométe. Ide o vyvrcholenie zložitého vedeckého experimentu, ktorý sa začal už pred desiatimi rokmi vypustením rakety so sondou ROSETTA.  K jej konštrukcii prispel aj košický Ústav experimentálnej fyziky SAV. Jeho vedecký pracovník, hosť vedeckej kaviarne Ing. Ján Baláž, PhD. sa priamo podieľal na realizácii kritickej časti sondy, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi orbitálnym komplexom a robotickým modulom PHILAE, ktorý pristál na kometárnom jadre. Hlavné tézy prednášky: Vesmírna sonda ROSETTA prepisuje dejiny: prvýkrát v histórii dielo vytvorené človekom pristálo priamo na kométe a bude skúmať materiál, z ktorého pozostáva. Kométy sú časové schránky, ktoré v nezmenenej podobe uchovávajú materiál, z ktorého pred takmer piatimi miliardami rokov vznikla. Slnečná  sústava, náš domov v galaxii.

__________________________________________________________________________

 OZNAM RO SSN

Štvrtok 20. novembra 2014 o 16:00 hod., Szakkayho 1, Košice – zasadačka na 3. poschodí – rokovanie výboru RO SSN Košice.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore