Tlačové správy

Na Skladnej získali špičkové podmienky na sociálne služby

ARCUS – špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov na Skladnej ulici v Košiciach, má špičkové podmienky na poskytovanie sociálnych služieb vďaka eurofondom. Dvojmiliónová investícia priniesla stavebné úpravy, prístavbu, nadstavbu, aj kvalitné vybavenie.

V stredu 17. júna 2015 symbolicky otvorili priestory, ktoré zrekonštruoval Košický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ zariadenia. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Regionálneho operačného programu získal nenávratný finančný príspevok vo výške 1.734.577 eur. Projekt nazvaný TIS – Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, dostal podporu z prioritnej osi 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti sociálnej infraštruktúry prostredníctvom prístavby, nadstavby a stavebných úprav objektu na Skladnej ulici, v ktorom ARCUS pôsobí. Vďaka tomu sa vytvorilo aj prostredie na poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení pre klientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ktoré napriek záujmu v meste Košice chýbajú.

Podarilo sa rozšíriť ubytovacie priestory, sociálne zariadenia i administratívnu časť. Pribudli výťahy a bezbariérové úpravy, čiastočne je zateplený obvodový plášť. Skvalitnili a rozšírili sa nedostatočné rehabilitačné služby a priestory pre pohybové aktivity. Klienti dostali aj vnútorné vybavenie do zrekonštruovaných priestorov, vrátane informačných a komunikačných technológií a internetového pripojenia. Popri lepšej konkurencieschopnosti zariadenia v rámci regiónu i celého Slovenska nezanedbateľným faktom je aj desať nových pracovných miest.

„Zariadenie sociálnych služieb ARCUS malo doteraz kapacitu 200 klientov s celoročným pobytom v dvojposteľových izbách. Po rekonštrukcii sa zvýšila o 20 miest. Tie sú v jednoposteľových izbách. V novej nadstavbe na šiestom poschodí ubytovacej časti je 18 jednoposteľových a jedna dvojposteľová izba pre manželov. Plošný štandard na jedného klienta sa zvýšil v nových izbách na 28 m², vrátane kúpeľne,“ hovorí Juraj Briškár, riaditeľ ARCUS – špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov.

Administratíva ARCUS-u sa presunie do novej prístavby, kde vznikla telocvičňa, počítačová miestnosť s internetovým pripojením, archív, zasadačka a kancelárie, priestory pre doplnkové služby – rehabilitáciu, pohybové aktivity a lekárske vyšetrenia. V pôvodných priestoroch bude miesto na ambulantnú formu starostlivosti o desať klientov so špecializovanými poruchami – Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a ďalšími diagnózami. Prijímatelia takejto sociálnej služby budú dochádzať do zariadenia od rána do popoludnia. Už teraz je o túto formu veľký záujem.

„Záujem o špecializované zariadenie rastie a my sa tomu prispôsobujeme. Z celkového počtu 220 miest s celoročným pobytom je na zariadenie pre seniorov (bývalý domov dôchodcov) vyhradených 80 miest, na špecializované zariadenie už 140 miest,“ vysvetľuje vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. Keďže zriaďovanie špecializovaných zariadení je podľa zákona o sociálnych službách kompetenciou vyšších územných celkov, Košický samosprávny kraj vo svojich domovoch preferuje túto službu.

Z prioritnej osi Regionálneho operačného programu č. 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, sa rekonštruujú spolu tri zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov  a domov sociálnych služieb v Trebišove, ONDAVA – Domov sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou a ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov  a domov sociálnych služieb Košice, Skladná.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

+ 421 55 7268 128 + 421 918 766 001 zuzana.bobrikova@vucke.sk www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore