Tlačové správy

Kaštieľ a jazdiareň v Trebišove otvárajú brány

Rozsiahla rekonštrukcia v Múzeu a Kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove sa skončila. Historický kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, a jazdiareň v jeho areáli, boli obnovené vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Stavby a interiérové vybavenie stáli spolu takmer štyri a pol milióna eur.

Ide o dva zo siedmich investičných projektov v kultúrnych zariadeniach, na ktoré Košický samosprávny kraj získal prostriedky z Regionálneho operačného programu, z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Cieľom projektov bolo zachovať kultúrne dedičstvo, zvýšiť kultúrno-spoločenský potenciál využitia Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a rozšíriť možnosti kultúrno-poznávacieho turizmu. Obidva architektonické návrhy vytvoril trebišovský rodák Ing. arch. Ján Staš, ktorý pozorne dohliadal aj na ich realizáciu. Na obdive stavby bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

„S hrdosťou odovzdávame obyvateľom i návštevníkom centra južného Zemplína zrekonštruovaný historický skvost. V roku európskeho hlavného mesta kultúry 2013 sme získali takmer desať miliónov eur do našich kultúrnych zariadení v Košiciach. Výrazne sa tak zlepšila kultúrna infraštruktúra v metropole kraja. V Trebišove teraz sprístupňujeme prvé dva zo siedmich investičných projektov v regiónoch, na ktoré sme získali európske prostriedky. Je to pre nás dôležitý okamih, pretože sa zlepší kvalita služieb, historické budovy sa dostanú na úroveň, akú očakávajú návštevníci. V lepších podmienkach s vynovenými expozíciami a náplňou budú mať turisti aj domáci návštevníci veľkú motiváciu navštevovať špičkové regionálne kultúrne zariadenia,“ skonštatoval predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Realizácia projektov bola časovo náročná, pretože proces verejného obstarávania a jeho následnej kontrole sa predĺžil a KSK ho nemohol ovplyvniť. Zhotovitelia prevzali stavby až v lete minulého roku. „Urobili všetko pre to, aby náročné termíny zvládli. Postup prác sme veľmi pozorne sledovali, operatívne sme ho riešili, najmä tam, kde vznikli problémy, ktoré sa v historických stavbách nedali dopredu predvídať. Napriek tomu došlo k časovým posunom a niektoré výdavky, vzniknuté kvôli ukončeniu programovacieho obdobia, musel Košický samosprávny kraj uhradiť zo svojho rozpočtu. Reálne spolufinancovanie úradu nebolo len povinných päť percent, ale v prípade kaštieľa takmer 24 percent (570 tisíc eur) a v prípade jazdiarne 22 percent (525 tisíc eur). Dokázali sme túto sumu v rozpočte KSK nájsť, pretože dokončenie týchto projektov bolo pre nás prioritné,“ povedal riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.

Obnovu národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Trebišove realizovala akciová spoločnosť PEhAES. Celá stavba, vrátane interiérového vybavenia, stála 2,406 milióna eur. Z toho oprávnené výdavky boli 1,933 milióna eur (85 % EU + 10 % štátny rozpočet + 5 % KSK).

Kaštieľ prešiel rozsiahlou obnovou a modernizáciou priestorov – výmena okien, dverí, podláh, osvetlenia. Na I. nadzemnom podlaží sa robili sanačné práce s murivom, odvedenie vlhkosti od konštrukcie, zabránenie zatekaniu vody a prenikaniu vlhkosti zo zeminy. Rekonštrukcia podláh vrátila priestoru historický charakter. Obnova a modernizácia sa dotkla druhého nadzemného podlažia. Úplná rekonštrukcia zrkadlovej siene so zmenou dispozície. Výstavné priestory sú riešené ako „Andrášiovské podlažie“. Niektoré priechodné miestnosti boli uzavreté, vybrané dverné otvory a steny upravené. Na III. nadzemnom podlaží sa rekonštruoval strešný plášť vrátane zateplenia. Zriadila sa malá galéria. V severnej veži je vytvorený klimatizovaný sklad. Súčasťou projektu je interiérové vybavenie vrátane schodolezu. Zrekonštruovaný kaštieľ zdôrazní historický šľachtický rod Andrášiovcov. Zvýši sa kvalita poskytovaných služieb, vznikne zázemie pre interaktívne expozície o regionálnej histórii šľachtických rodov vlastniacich kaštieľ. Zrekonštruovaná zrkadlová sieň bude slúžiť na spoločenské udalosti. Nezanedbateľné je zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu, vytvorenie bezbariérového prístupu do objektu vrátane vstupu na poschodia.

Obnovu jazdiarne v areáli Kaštieľa v Trebišove realizovala akciová spoločnosť Metrostav Slovakia. Celá stavba, vrátane interiérového vybavenia, stála 2,093 milióna eur. Z toho oprávnené výdavky boli 1,920 milióna eur (85 % EU + 10 % štátny rozpočet + 5 % KSK).

V zrekonštruovanej jazdiarni v areáli trebišovského kaštieľa vznikne múzeum poľovníctva a ochrany zveri. Múzeu a Kultúrnemu centru južného Zemplína tak pribudne prezentácia tejto záľuby Andrášiovcov, vrátane expozície poľovníckych trofejí a dobových poľovníckych zbraní.

Stavebné práce sa sústredili na obnovu jazdiarne, ktorá získala novú dispozíciu so vstupom, šatňou, sociálnymi zariadeniami aj pre imobilných, pribudla konferenčná miestnosť, poľovnícka expozícia a rozhľadňa vo veži. Pri prácach vymenili poškodené prvky nosnej konštrukcie strechy, položili nový strešný plášť, obnovili schodisko vo veži, inštalovali nové podlahy, vonkajšie okná a dvere. Zateplili strechy, stropy a časti vnútorného obvodového muriva, vybudovali nájazdové rampy. Pribudla zdravotechnika, ústredné kúrenie, elektroinštalácia, interiérové a exteriérové omietky. Súčasťou projektu sú aj vonkajšie úpravy spevnených plôch, nové chodníky a obnova zelene okolo objektu. Jedinečné a unikátne bude vytvorenie stálej expozície poľovnej zveri a jej biotopov s tematickým zameraním na poľovné druhy zveri z piatich kontinentov sveta. Vo vzťahu k regiónu určite zaujme prezentácia voľnočasových aktivít rodiny Andrášiovcov, najmä ich záľuba v poľovníctve. V jazdiarni bude stála výstava ich poľovníckych trofejí a dobových poľovníckych zbraní. Múzeum získa priestor na cieľavedomú výchovnú činnosť s odbornou i laickou verejnosťou zameranú na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri, ako prírodného bohatstva Slovenska.

Košický samosprávny kraj realizuje sedem investičných projektov vo svojich kultúrnych zariadeniach, na ktoré získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP). Náklady presiahnu desať miliónov eur. Z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, získal kraj nenávratný finančný príspevok na opravy v Baníckom múzeu v Rožňave, Andrášiovskom kaštieli v Trebišove, Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi, michalovskej Hvezdárni, Zemplínskom múzeu v Michalovciach, Jazdiarni v Trebišove a na revitalizáciu depozitára VSM v Košiciach – Šaci.

Trebišovský kaštieľ opäť otvorí svoje brány pre verejnosť v piatok 22. apríla 2016.

Historická stavba prešla rozsiahlou rekonštrukciou, prostredníctvom ktorej kaštieľ zmenil svoj šat a získal komfortný, štýlový charakter i vzhľad. V komnatách sa snúbi minulosť so súčasnosťou, umenie s tradíciou, kultúra s vnímavosťou. „Pre všetky vekové kategórie v ňom vznikol priestor na realizáciu predstáv. Od detičiek z materskej školy, cez veľkých školákov, stredoškolákov, študentov vysokých škôl až po celé rodiny, turistov, návštevníkov. Prosto všetci sú u nás vítaní. Začíname písať novú históriu nášho jedinečného skvostu – trebišovského kaštieľa,“ hovorí riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína Beáta Kereštanová.

piatok 22. apríla 2016 bude kaštieľ otvorený v čase od 9:00 do 13:00 hod. Keďže sa do kaštieľa v podobe niekoľkých diel a dielok vracajú tí, ktorí tam od nepamäti patria  – Andrášiovci, múzeum a kultúrne centrum chce zaručiť komfort v prehliadke. Vstupy do kaštieľa budú každú polhodinu so sprievodom lektora. Prvý vstup je o 9:00 hodine, posledný o 13:00 hodine. Cena vstupného bude v piatok výnimočná a symbolická: 50 centov na osobu,  organizovaná skupina pri počte 10 osôb to bude mať za 4 €. Rodinné vstupné pre 4 členov je 1,50 €. Takáto cena platí iba v deň otvorenia. V ďalších dňoch sú ceny v zmysle cenníka.
Viac informácií:

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu KSK

Mgr. Beáta Kereštanová, riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra  južného Zemplína v Trebišove

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore