Tlačové správy

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastnila na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková sa dnes, 23. mája 2018 zúčastnila na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave, ktorého súčasťou bolo aj vystúpenie najvyšších ústavných činiteľov.

Vo svojom vystúpení predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) spomenula právomoci ÚS SR, medzi ktoré patrí aj rozhodovanie o volebných sťažnostiach a najčastejšie nedostatky pri podávaní volebných sťažností. Okrem iného uviedla, že rozhodovanie o volebných sťažnostiach predstavuje z kvantitatívneho hľadiska významnú časť agendy ústavného súdu, pričom v rámci uplatňovania tejto právomoci predstavuje absolútne dominantnú skupinu prípadov rozhodovanie ústavného súdu o volebných sťažnostiach namietajúcich neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí a miest.

Podľa slov predsedníčky ústavného súdu sa Združenie miest a obcí Slovenska pri plnení svojich úloh jednoznačne osvedčilo a preukázalo svoje nespochybniteľné a nezastupiteľné miesto v Slovenskej republike. Združeniu miest a obcí Slovenska, ako aj jednotlivým starostom a primátorom zaželala veľa úspechov do budúcna.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore