Tlačové správy

Slovenskí farmári opäť pripravujú traktorové protesty

Farmári sa rozhodli začať s prípravami na ďalšie traktorové protesty, pretože od posledného traktorového protestu v Bratislave sa situácia v poľnohospodárstve vôbec nezmenila, dokonca prípady niektorých malých a stredných farmárov hovoria o tom, že je ešte horšia. Oznámili to zástupcovia o.z. Iniciatíva poľnohospodárov na dnešnej (utorok 11.12.2018) tlačovej besede v obci Gyňov.

Premiér Pellegrini sa nedávno vyjadril ku zadržaniu aktivistov, ktorí vyliezli na ťažobnú vežu v Novákoch cez svoj FB profil slovami: „Nikto predsa nemôže len tak vstúpiť na cudzí pozemok.“
Farmár Ján Cenkner, člen o.z. Iniciatíva Poľnohospodárov si v tejto súvislosti kladie otázku: „Keď poľnohospodárovi, ktorý vlastní pozemok naň môže roky opakovane niekto cudzí vstupovať, obrábať ho a dokonca naňho brať dotácie, tak toto pánovi premiérovi neprekáža? A zarážajúce je, že nepríde s nami ani po troch pozvaniach o tomto probléme diskutovať.“

 Za jeden z najväčších problémov v slovenskom poľnohospodárstve vnímajú farmári že sa nevedia dostať k svojim vlastným pozemkom alebo pozemkom v nájomnom vzťahu. Firma farmára Františka Oravca vyhrala pojednávania pred okresným, krajským a ústavným súdom, zároveň má právoplatné exekučné rozhodnutie v jeho prospech, a napriek tomu sa nevie dostať ku svojim pozemkom a Poľnohospodárska platobná agentúra(PPA) mu nie je ochotná vyplatiť priame platby, na ktoré má nárok. „Mám dôvodné podozrenie, že PPA začala slúžiť ako nástroj na vypaľovanie malých a stredných farmárov,“ konštatuje Oravec. „Je smutné, že máte vlastnú pôdu a nemôžete na nej hospodáriť a hospodári na nej niekto iný bez právneho titulu“, hovorí pani Lucia Hredzáková, ktorá vstúpila do o.z. Iniciatíva poľnohospodárov, pretože sa jej nečinnosť kompetentných orgánov zodpovedných za agrosektor na Slovensku bytostne dotýka.

Farmári vidia jeden z podporných krokov na zlepšenie prehľadnosti vo vlastníckych právach na pôdu v zmene zákona o pozemkových úpravách. Zmena v tomto zákone má pomôcť farmárom, ale tiež samotným vlastníkom pôdy. Farmárom by „zceľovanie“ poľnohospodárskej pôdy tzv. komasácia uľahčila vydávanie pôdy hlavne preto, že každý pozemok bude mať jedného výlučného vlastníka, ktorý rozhodne o využití celého svojho pozemku. Vláda SR avizovala v programovom vyhlásení zmenu zákona o pozemkových úpravách a predmetný zákon sa mal otvárať v decembri, avšak nateraz rozhodovanie o tomto zákone vypustili. „Ďalšími traktorovými protestami chceme apelovať na vládu, aby dodržala programové vyhlásenie a otvorila predmetný zákon o pozemkových úpravách. Sme presvedčení, že bez pozemkových úprav sa situácia v poľnohospodárske na Slovensku nikdy nezlepší“, dodáva pani Hredzáková.

Tlačovej besedy sa zúčastnili aj farmári z juhu Slovenska, ktorí boli od začiatku jedni z iniciátorov celoštátnych protestov. Vyjadrili plnú podporu vyhláseniu celkovej štrajkovej pohotovosti a taktiež sa pripravujú na traktorový protest v novom roku. Zástupca farmárov z južného Slovenska Robert Pikáli spomína na začiatok traktorových protestov z marca roku 2018, keď maďarskí farmári s traktormi vyšli do ulíc, keďže neriešené problémy agrosektora strpčovali a strpčujú život aj im. „Vláda je pod tlakom oligarchov a ustupuje iba čiastočne pod tlakom verejných protestov. Podstatná časť našich podmienok, ktoré sú zahrnuté v deklarácii, ktorú poznajú všetky politické strany, je stále aktuálna, preto je nevyhnutné ďalej protestovať,“ hovorí Pikáli. Za najdôležitejšie z požiadaviek uviedol ochranu pôdy a podporu mladých a začínajúcich farmárov. „Je treba prijať účinnú legislatívu, aby pôda zostala v rukách domácich farmárov a dbalo sa na ekológiu, ktorá má vážne deficity u nás na Žitnom ostrove kvôli zásahom dánskych firiem. Zároveň v začínajúcich farmároch vidíme budúcnosť a je teba ich podporovať, aby agrosektor na Slovensku prežil,“ dodáva Pikáli.

K iniciatíve poľnohospodárov sa pripájajú aj lesníci, ktorí majú obdobné problémy. „V zmysle „v jednote je sila“ sme sa rozhodli podporiť farmárov, keďže sa so systémovými chybami stretávame dennodenne aj v našej oblasti,“ hovorí Ján Mičovský jeden z 11-tich signatárov vyhlásenia ODMIETAME. Toto vyhlásenie odmieta korupčné spôsoby v lesníctve a zároveň aj samotný strach lesníckej obce tieto spôsoby verejne a adresne pomenovať.

„Súčasná legislatíva a základné zákony o poľovníctve nemajú jasný výklad a sú nastavené v prospech lobistických skupín, tým pádom diskriminujú menších poľovníkov a znemožňujú im aktívne sa zapájať do výkonu poľovníctva aj vo vlastnom revíre,“ hovorí Jaroslav Szabó za poľovnícke združenie, ktoré farmárov podporuje a zapojí sa do pripravovaných protestov.

Stanovisko Iniciatívy poľnohospodárov k zmenám zákona č.504/2003 Z.z.

K § 14 ods. 1 pozmeňujúceho návrhu poslanca Antala k novele zák. č. 504/2003 Z.z.

Aj po zmenách zákona sú drobní vlastníci v značnej nevýhode oproti veľkým vlastníkom pôdy. Problém je v tom, že aj vlastníci malých podielov sú plnohodnotnými vlastníkmi. Ochrana vlastníctva je stále iba jedna, bez ohľadu na to, aké je vlastníctvo veľké. Obsahom vlastníctva od jeho vynájdenia, je iti, frui, habere, disponere – užívať, požívať, mať (držať), disponovať. Tieto práva musia mať vlastníci všetky, a v celom rozsahu.

§ 14 obmedzuje menšinových spoluvlastníkov, lebo im odníma obsah vlastníckeho práva.

Nemôžu na svoj pozemok ani vstúpiť, ak sa tak rozhodne väčšinový nájomca. Pritom nájomca je sekundárne chránenou sobou. Vo vzťahu vlastník- nájomca, musí byť chránený v prvom rade vlastník Novela zákona je účelová právna úprava, ktorá vytvára zdanie právnosti. V skutočnosti vytvára podmienky, aby agrobaróni získavali výhody na úkor drobných vlastníkov pôdy.

Odníma ústavou priznané práva a ochranu vlastníkov, aká sa zaručuje aj medzinárodnými dohovormi o ľudských právach. Odníma možnosť prenajímať si pôdu malým farmárom, lebo subjektom, ktorý môže byť nájomcom podľa zákona je len ten, kto má 51% a viac podielu.

Dokiaľ je pôda o ktorej nájom ide natoľko zaujímavá, že veľký hráč si ju chce prenajať, malý farmár sa k takej pôde nedostane.

Malý farmár môže uvažovať o nájme jedine vtedy, ak pozemok j nezaujímavý pre veľkého. Je teda jasné, že kvalitné, produkčne zaujímavé pozemky , si drobní farmári nebudú môcť prenajať. To znamená, že vyrobia menej s vyššími nákladmi a konkurencia veľkých nájomcov ich onedlho zlikviduje. Veľkí nájomcovia zo zákona môžu užívať aj pozemky, ktoré vôbec nemajú v nájme, čo im vytvára príležitosť na bezdôvodné obohatenie a naopak vlastníkov pozemkov vystavuje nútenému obmedzeniu ich vlastníctva bez primeranej náhrady, či je stav v hrubom rozpore s čl. 20 ods. 4 Ústavy SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore