Tlačové správy

Ocenenie Rady galérií Slovenska Biela kocka2 pre Východoslovenskú galériu v Košiciach

Rada galérií Slovenska odovzdávala 3. decembra 2018 cenu Biela kocka2 za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2017. Ocenenie získali až 4 projekty, ktoré sa uskutočnili vo Východoslovenskej galérii (VSG) v Košiciach  a my sme veľmi radi, že naša činnosť je reflektovaná nielen laickou, ale aj odbornou verejnosťou. Štyri individuálne ocenenia dokazujú, že VSG je profesionálnou a slobodnou platformou. Podnecujeme realizáciu takých aktivít, ktoré svojou kvalitou prekračujú regionálny štandard a nestratia sa v európskej umeleckej konkurencii. Budujeme pevné profesionálne a zároveň ľudské vzťahy s umelcami, odborníkmi a inštitúciami, ale aj vo vnútri kolektívu. Toto je cesta, ako chceme našou prácou osloviť čo najširšie publikum, pretože veríme, že umenie kultivuje cez jednotlivca celú spoločnosť. Štyri ocenenia zaväzujú, no zároveň potvrdzujú našu doterajšiu snahu.

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD., riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach

Ocenené projekty, ktoré vznikli na pôde Východoslovenskej galérie:

1.miesto – za odborný projekt Po moderne/Metropola východu 1945-1989 – mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu VSG Peter Tajkov (kurátor), Miroslav Kleban (asistent kurátora, VSG) architektúra: architekti zerozero

2.miesto – za kurátorský projekt realizovaný vo VSG Peter Tajkov: Po moderne/ Metropola východu 1945-1989

3.miesto – za edukačný projekt realizovaný vo VSG Viera Ballash Dandárová, Petra Filipiaková: VSG mini

 3. miesto – za odborný projekt – architektúra a dizajn výstavy vo VSG Rastislav Sedláčik, Marcel Benčík, Noro Lacko: Rastislav Sedláčik – Krajina dneSKa

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore