Aktuality

Ako zapojiť do športu aj rodičov žiakov a hostí zo šiestich krajín? Rarita minimaratónu – až 40 účastníkov z jednej ZŠ

Raritou Minimaratónu 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach bude podľa všetkého  aj početná účasť žiakov, ich rodičov ako aj zahraničných partnerov Základnej školy s materskom školou na  Želiarskej 4 z košickej mestskej časti Ťahanovce – obec. Pobežia až štyridsiati – medzi nimi aj učitelia z Turecka a žiak z Rumunska. Škola sa aktívne zapája do športových aktivít, avšak takýto počet spoločnej účasti na minimaratóne je najvyšší v 58-ročnej histórii školy a zrejme najvyšší aj v rámci súčasných 49 základných škôl v Košiciach.

Trénovali sme pod vedením nášho telocvikára Mgr. Martina Tomáša a motivačné video i foto s výzvou zapojiť sa poslali sme našim zahraničným partnerom do Grécka, Turecka, Rumunska, Bulharska a Chorvátska, “ hovorí Mgr. Darina Fedorová, učiteľka zo spomínanej školy a zároveň koordinátorka medzinárodného projektu  Európska  školská pošta a pokračuje: „Aktivity u nás sme zámerne časovo volili tak, aby žiaci a učitelia zo šiestich krajín mali príležitosť osobne sa zúčastniť alebo aspoň divácky sa zapojiť do najstaršieho európskeho maratónu. Veľmi nás s riaditeľkou školy Mgr. Vierou Kulikovou teší, že sa aktívne pridali aj rodičia našich žiakov.“

Projekt školy v rámci programu Erasmus + je zameraný na rozvoj sebadôvery žiakov dvoch kontinentov prostredníctvom interaktívnej  komunikácie v anglickom jazyku.  „Vnímame, že práve aktívnou účasťou na 4,2 km behu spoločne naplníme poslanie Európskej školskej pošty a zároveň tak i posolstvo antického bežca, ktorý z Maratónu do Atén doručil mierovú správu“, dodáva Darina Fedorová.

Základná škola na Želiarskej, ktorej súčasťou je jediná štátna materská škola v Košiciach s celodenným vyučovaním angličtiny od troch rokov, je aktívna aj v športovej činnosti. Vlani napríklad ich deviatak Michal Béreš získal 1.miesto v okresnom kole cezpoľného behu a staršie žiačky vo volejbale v okresnej súťaži obsadili druhé miesto. Žiačka Sofia Kuliková sa v bedmintone viac ráz presadila v krajskom kole.

Kontakt:

  • Mgr. Darina Fedorová, 0908 975 793,  darina.fedorova@gmail.com
  • Dr. Katarína Čániová, Communication House,  0905 812 883, ke.caniova@gmail.com

 

Žiaci a učitelia ZŠ a MŠ Želiarska v Košiciach pod vedením ich učiteľa telocviku Martina Tomáša pri kondičnom tréningu na Minimaratón 2019

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore