Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 23. októbra 2019 rozhodol:

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 16/2019

O námietkach zaujatosti navrhovateľa JUDr. Š. H. proti sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľubošovi Szigetimu, Ivanovi Fiačanovi, Ladislavovi Duditšovi a Liborovi Duľovi vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 559/2019.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 17/2019

O námietkach zaujatosti navrhovateľa JUDr. Š. H. proti sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľubošovi Szigetimu, Ivanovi Fiačanovi, Ladislavovi Duditšovi a Liborovi Duľovi   vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 652/2019.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore