Tlačové správy

Jazdci na koňoch pozdravili Košice – Hubertova jazda 2019

Záver jazdeckej a poľovníckej sezóny prináša každý rok slávnostná Hubertova jazda. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach spolu s Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF ju zorganizovala vo štvrtok 24. októbra 2019. Hubertova jazda je symbolickým ukončením jazdeckej a poľovníckej sezóny. Vzdáva česť jazdcom, športovcom a koňom, ktoré celý rok slúžia človeku, reprezentujú ho a pomáhajú mu v jeho práci.

Hubertova jazda 2019 sa začala sprievodom mestom z Námestia Maratónu mieru pred Štátne divadlo Košice a slávnostným dekorovaním koní. Spolu 39 jazdcov na koňoch a dva koče so záprahmi pútali pozornosť Košičanov i návštevníkov mesta. Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality Jozef Nagy, podpredseda Košického samosprávneho kraja Daniel Rusnák i veliteľ oddelenia jazdnej polície Košice Vincent Vaľko vo svojich príhovoroch vyzdvihli spoluprácu a vzájomnú podporu univerzity, samosprávy i policajných zložiek, vďaka ktorej sa rozvíja jazdectvo a jazdecký šport v Košiciach i celom kraji. Zdôraznili aj nezastupiteľnú úlohu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pri príprave odborníkov vo veterinárnej medicíne, ale aj v hipológii, hipoterapii a pri budovaní vzťahu človeka a zvierat.

Jazdci na koňoch potom prešli mestom po Hlavnej a Komenského ulici do areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde pri soche koňa Arda zaznel reglement Hubertovej jazdy z úst mastera – najstaršieho a najskúsenejšieho jazdca, ktorého pokyny musia všetci jazdci rešpektovať. Starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota, na území ktorej sa nachádza jazdecký areál UVLF, vyslovil presvedčenie, že aj v ďalšej sezóne v ňom nájdu priestor pre aktívny šport mnohí mladí Košičania.

Predseda Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF Marián Pavľak zhodnotil práve sa končiacu jazdeckú sezónu, v ktorej oddiel zorganizoval jedenásť podujatí, z toho päť skokových a jedny voltížne preteky, dve sústredenia a dve skúšky základného výcviku. V parkúrovom skákaní v tomto roku najlepšie reprezentovali Lýdia Petruňáková s koňom Caspar G a Lucia Tarabová s koňom Ronceval. Obom sa podarilo zvíťaziť v niekoľkých parkúroch stupňa S doma i v zahraničí. Dôstojne reprezentovali Viktória Mecková, Jana Sopková, Jana Sabolová, Samuel Paľa, Nina Nálepková, Katka Nálepková, Alexandra Bálintová, Alena Babjaková, Tereza Poláková. Najmladšou pretekárkou bola 9-ročná Martina Petruňáková. Vo voltížnom jazdení sa najviac darilo Patrícii a Michaele Malegovej a členom juniorského družstva (Patrícia Malegová,  Petra Kolcunová, Martina Jiroušková, Ema Czetoová, Veronika Pavľaková a Ela Hajurková). Toto družstvo vo svojej kategórii zvíťazilo na dvoch medzinárodných pretekoch. Voltížni jazdci si z Majstrovstiev Slovenska doniesli jednu zlatú, dve strieborné medaily a dve štvrté miesta.

Master Vladimír Hura potom zavelil na odchod a jazdci sa vybrali do košických lesov na symbolický hon na líšku. Tú predstavuje jeden z jazdcov označený líščou kožušinou. Víťazom jazdy sa stane ten, komu sa podarí absolvovať trať so všetkými prekážkami a chytiť líšku – čo nie je jednoduchá úloha, pretože líščiu kožušinu musí víťaz strhnúť v plnom cvale.

Hubertova jazda je pomenovaná podľa sv. Hubert, ktorý je patrónom poľovníkov, lovcov, strelcov, mäsiarov, sústružníkov, kožušníkov, optikov, zlievačov, matematikov, výrobcov matematických prístrojov a loveckých psov. Podľa legendy akvitánsky princ Hubert (656-727) poľoval, holdoval a užíval si život, nectil si poklady a dary prírody v podobe voľne žijúcej zveri. Až raz, keď sa mu Boh prihovoril, a zjavil v podobe kríža medzi parohmi jeleňa, ktorého chcel uloviť, zmenil svoj postoj k životu. Začal viesť pokorný život, neskôr sa naučil vážiť si zvieratá a prírodu, prijal kresťanstvo, stal sa biskupom a venoval sa misijnej činnosti.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Komenského 73, 041 81 Košice

zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914

www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore