Košice

Prehľad podujatí 51.týždeň – 13.12.2019

PONDELOK      Svetielko pomoci, n.o.  a Detská fakultná nemocnica (DFN)      

16. decembra      riaditeľstva DFN – (zasadačka Trieda SNP 1, Košice

10:00                     Téma TB:

Predstavenie medzinárodného projektu s názvom Spoločná iniciatíva na zlepšenie kvality života detí s onkologickými chorobami v Zakarpatskej oblasti, Košickom a Prešovskom kraji

                                 Hostia TB:

  •                       MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH – generálna riaditeľka DFN
  •                        Mirka Hunčíková – riaditeľka n.o. Svetielko pomoci, finančná manažérka projektu
  •                        MUDr. Natália Galóová – primárka Odd.detskej onkológie a hematológie DFN
  •                        Mgr. Lucia Behunová – vedúca sestra Odd.detskej onkológi a hematológie DFN
  •                        MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. – prednostka Kliniky pediat. anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a DFN
  •                       PhDr. Viera Molčáková – vedúca sestra KPAIM LF UPJŠa DFN

Projekt , ktorý v týchto dňoch štartuje, je súčasťou programu  Európskej únie Partnerstvo bez hraníc. Jeho základným cieľom je skvalitniť zdravotnú, rehabilitačnú, sociálnu a psychosociálnu pomoc pre deti s onkologickým ochoreniami a ich rodiny.  Počas dvoch rokov by mal pomôcť zlepšiť infraštruktúru zdravotníckych a sociálnych služieb v Zakarpatskej časti Ukrajiny, umožniť výmenu skúseností dvoch partnerských organizácií (zo Slovenska a Ukrajiny) a tiež implementovať odborné skúsnosti špecialistov zo Slovenska a ďalších krajín EÚ.

_____________________________________________________

 STREDA                Socialisti.sk      

18. decembra        Hotel Maratón – salónik, Strojárenská 1083/11, Košice

10:00                        Téma TB:

Práva pracujúcich a ich sociálna situácia

Hostia TB:

  •                          Eduard Chmelár – predseda
  •                          Zuzana Cingelová

____________________________________________________

INÉ

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 14. decembra 2019 o 14?00 hod., Steelpark (Kasárne/Kulturpark), Kukučínova 2, Košice – Na svoje si prídu všetci milovníci inovácii, technológií a áut. Tentoraz deti uvidia unikátne vodíkové autíčko, ktorého vývoj aktuálne prebieha na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty TUKE v Košiciach. Jeho konštruktér a lektor brlohu Ing. Lukáš Tóth vysvetlí pozadie vývoja a princípy technológií, ktoré autíčko poháňajú. Na záver si podľa tradícií Vedeckého brlohu deti overia vedomosti vo vianočnom kvíze,  najúspešnejší riešitelia získajú zaujímavé darčeky a odmeny.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 18. decembra 2019 o 1:00.hod., kinosála Tabačky, Gorkého 2, Košice – Okná praveku dokorán v prednáške pod rovnakým názvom otvorí aj pre laickú verejnosť doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied (CIB) Univerzity P. J. Šafárika.  Medzinárodne uznávaný paleontológ v expedíciách po celom svete, v Argentíne, Kanade, Mongolsku, USA, Číne, Iráne i na Sibíri. Je objaviteľom a spoluobjaviteľom siedmich nových druhov dinosaurov. Najvzácnejším z nich je Aerotitan, jeden z najväčších pravekých lietajúcich tvorov. M. Kundrát publikuje v prestížnych vedeckých časopisoch, je autorom mnohých výskumných projektov a spolupracuje s najvýznamnejšími prírodovednými múzeami sveta. Na vianočnej vedeckej kaviarni, ktorá odštartuje ďalšie desaťročie ich existencie, s ním nazrieme do niekoľkých významných období, ktoré dali pozemskému životu novú podobu. Budeme stopovať najstaršie organizmy, preskúmame rybonožce, ktoré sa odvážili vykročiť na suchú zem, prenikneme do sveta operených dinosaurov a odhalíme nové skutočnosti o evolúcii človeka. Vstup voľný!

_________________________________________________________

 OZNAM  RO  SSN

 KANCELÁRIA RO  SSN

Kancelária RO SSN na Szakkayho ul. č.1 v Košiciach je v decembri 2019 zatvorená kvôli mojej dlhodobej PN. Všetky informácie Vám budem posielať priebežne z domu.

________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice                     0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore