Tlačové správy

Jarné ONLINE SOIREÉ ‒ apríl v Galérii umelcov SpišaA

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 4. – 30. 4. 2021
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717, Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626
  • Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša (GUS) ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja je vzhľadom ku karanténnym opatreniam vyplývajúcim z nariadení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v mesiaci apríl, 2021 zatvorená do odvolania. Prípadné otvorenie budeme avizovať na web stránke galérie a sociálnych sieťach.
K štartu jari a programovým plánom galérie uvádza riaditeľka Lucia Benická: „Už druhú jar sa počas pandémie pokúšame preprogramovať dramaturgiu do nových virtuálnych formátov: LOCK nás vyzýva realizovať rôzne podujatia vo foto- a video-formátoch, či ponúkať prehliadky výstav v 3-D formáte. Apríl prináša priestor pre online štartovanie kreatív-nych dielní Open Studio, pokračovanie koncertov X-ART v streame, video- a virtuálne 3-D prehliadky výstav, ako aj ďalšie pravidelné programy pre širokú verejnosť i školy v „dištančných“ balíčkoch. Nosníkom programov sa tak stáva online priestor, v ktorom operujeme na domovskej webovej stránke, či na sociálnych sieťach. Vzhľadom k odbornej činnosti v home-office intenzívne pokračujeme v dokumentačnej, publikačnej, výskumnej, či akvizičnej činnosti. Verím, že situácia sa postupne ustáli a budeme môcť „naživo“ ponúkať výstavy i programy pre verejnosť v oboch galériou spravovaných renesančných objektoch.“

NOVINKA! Virtuálne 3D prehliadky nových výstav:
Vstup do virtuálneho výstavného priestoru je na web stránke galérie v sekcii výstav.
❶ Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia: výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej z cyklu Profily je fotografickou výpoveďou predstaviteľa konceptuálnej fotografie.
❷ U-Points / Tranzit: Marek Jarotta: prezentácia veľkoformátových originálnych malieb v koncepcii Kataríny Balúnovej uzatvára projekt U-Points a zameriava sa na nosnú tému verejných priestorov v kontexte urbanizmu a architektúry.
❸ Teleskop / Vesmír v zbierke v kurátorskej koncepcii Kataríny Balúnovej interpretuje mikro a makrokozmos optikou 30-tich umelcov zo zbierky v dialógu so 4-mi zahraničnými autormi v rámci cyklu Zbierka v dialógu.
❹ Vytvorené na Slovensku _Suvenir Spiš 2020: výstava z výstupov kreatívnych workshopov na Spiši v koncepcii Niny A. Šoškovej prináša originály moderných suvenírov, inšpirovaných Spišom v dielach 6-tich slovenských umelcov.
Programy alternované aj vo formáte Galérie OnLine na webovej stránke a sociálnych sieťach!
❺ Na druhú nedeľu v mesiaci, 11. 4. od 13.00 pripravujeme on-line program pre rodiny s deťmi Nedeľný kreatívny ateliér: Miesihlina. V pracovnom liste pripravenom galerijnou edukátorkou Annou Timkovou si predstavíme návod tvorby dekorov do hlinenej matrice.
❻ Ďalší piatok v mesiaci, 16. 4. od 14.00 venujeme tvorivej dielni Paličkovanie v rámci úspešného projektu Ženy On Line 9. V inštruktážnom videu nám postup tvorby ozdobných aplikácií technikou paličkovej čipky predstaví lektorka – odborná pracovníčka galérie Kamila Paceková.
❼ Novinka v programovej dramaturgii – projekt OPEN STUDIO prináša dielne dostupné pre každého!
V stredu, 21. 4. o 16.00 nám v dielni s názvom Drobný šperk výtvarníčka Jitka Nováková ukáže, ako si vytvoriť šperk zalievaním drobných predmetov do epoxidovej živice.
❽ Posledný piatok v mesiaci 30. 4. o 19.00 bude patriť projektu X-ART / Koncert v galérii v koncepcii Petra Machajdíka. Unikátna hudobná prezentácia multiinštrumentalistu Dalibora Kociana s názvom STROON bude v prípade pretrvávajúceho lock-u alternovaná v online režime na web stránke galérie.

Pokračujeme v intenzívnej „karanténnej“ komunikácii prostredníctvom Galérie OnLine!

Naďalej pracujeme na novom formáte „karanténnej“ komunikácie Galéria OnLine, prebiehajúcim vo virtuálnom prostredí webovej stránky galérie a na spravovaných sociálnych sieťach Facebook, Instagram a YouTube. Tento prezentačný formát prináša informácie o činnosti, fotogalérie o zbierke, umelcoch, výstavách, vybraných dielach a inštruktážne videá k tvorivým dielňam. Online programy sú bezplatné a bez časového obmedzenia.

ℹ Viac informácií: www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:
Facebook, Instagram, YouTube.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore