Aktuality

Súťaž časopisov stredoškolákov vstupuje do druhého desaťročia

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove prijala ponuku z Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove a stala sa spoluorganizátorom v poradí 11. ročníka súťaže stredoškolských časopisov PSK. Tretím „do partie“ je – ako sa už osvedčilo v predošlom období – Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Súťaž je určená pre školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji. Do aktuálneho ročníka môžu redakčné tímy prihlásiť tak printový, ako aj elektronický časopis za školský rok 2023/2024. Uzávierka prihlášok je 30. septembra t. r.

Pri tlačenej verzii je nutné zaslať minimálne dve vydania časopisu každé v dvoch exemplároch s označením Súťaž stredoškolských časopisov PSK na adresu Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, 080 01 Prešov. V prípade elektronických (online) formátov redakcie posielajú svoje časopisy na adresu crd@kniznica-poh.sk, pričom webovú adresu uvedú aj do prihlášky.

Ako zdôraznila Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK, doručené školské časopisy, ich prepojenie so životom školy a regiónu bude štandardne hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe. Zapojené redakčné tímy okrem spätnej väzby a rád od skúsených novinárov získajú vecné ceny a tí najlepší i finančné príspevky na svoju tvorivú činnosť.

Posledné ročníky súťaže vyhral redakčný kolektív časopisu Gymoš zo Spojenej školy J. Henischa v Bardejove. Cenu RO SSN – ako jednu zo šiestich špeciálnych cien v minijubilejnom 10. ročníku vyhodnotenom v júni t. r. – dostal kolektív časopisu Elán, vydáva ho Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch. Súťažilo dovedna 20 titulov.

(jj)

Prihláška do Súťaže SŠ časopisov 2024 Propozície k Súťaži SŠ časopisov 2024

Propozície k Súťaži SŠ časopisov 2024

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore