Aktuality

Spisovateľ a novinár Ján Rodák má osemdesiat

Prešov. Spisovateľ a novinár, zakladajúci redaktor mesačníka Veľkošarišan Ján Rodák oslávil vo štvrtok 2. decembra osemdesiate narodeniny.

Jubilant Ján Rodák na fotografii Viktora Zamborského

Rodák z Veľkého Šariša absolvoval štúdium žurnalistiky na FF UK v Bratislave.
Najprv bol redaktorom a fotografom, neskôr vedúcim redaktorom v redakcii Východoslovenského odeváka, novín podniku OZKN Prešov.
V roku 1992 bol zakladajúcim redaktorom mestských novín Veľkošarišan vo Veľkom Šariši. Vedúcim redaktorom tohto mesačníka bol v rokoch 1992 až 2006. Veľkošarišan v máji 2022 oslávi tridsať rokov svojho fungovania. S veľkým zanietením približoval život i históriu svojho rodiska, pričinil sa o zviditeľňovanie osobností spod Šarišského hradu a šarišského regiónu. Ako sa hovorí, každá dobrá duša mu na Šariši ruku podá.
Ján Rodák je autorom prvej knižnej trilógie na tému Veľký Šariš, moje rodné mesto – Obnažené pocity (2007), Vivat, Sarus! (2009), Čapované múdrosti (2011). Z prozaickej tvorby mu vyšli diela: Veľký Šariš – mesto a hrad (spoluautor, 1999), Stretnutie členov rodiny Hanudeľovcov (2001), Vivat, Sarus! (2009), Prešité roky (o OZKN Prešov, 2014), Pohľady na 800 rokov Veľkého Šariša (2017), z poetickej tvorby: Obnažené pocity (2007. Napísal knihu aforizmov Čapované múdrosti, pre deti knihu Kamaráti z ríše Fauna (2012).
Výber z jeho diela bol uverejnený aj v zborníku umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov Ako soľ (2019).
Stále je aktívnym členom Spolku slovenských spisovateľov a regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove, venuje sa publikačnej činnosti. Je čestný občan mesta i nositeľ Ceny mesta Veľký Šariš

(jac)

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore