Tlačové správy

Východoslovenská galéria vystaví diela dvoch predstaviteľov Košickej moderny

  • Vernisáž: 23. 6. 2022 o 18:00
  • Trvanie výstavy: 24. 6. 2022 – 9. 10. 2022
  • Kurátor: Miroslav Kleban
  • Výstavná sieň B, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž výstavy Schiller – Foltýn 1920 – 1924: (Ne)formálne príbuznosti, ktorá sa uskutoční 23. 6. 2022 o 18:00 v priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 v Košiciach.

Košická moderna
Výstava dvoch významných predstaviteľov Košickej moderny – českého maliara Františka Foltýna a maďarského maliara Gejzu Schillera je komorným výberom diel z ich pôsobenia na východnom Slovensku v rokoch 1920 – 1924. Výstava ako aj rovnomenný katalóg, ktorý k výstave vychádza, je pokračovaním vedecko-výskumnej činnosti v oblasti štúdií Košickej moderny. Výstava aj výskum sa orientuje na vybranú dvojicu nie ako na rivalov, ale ako na kolegov a dobrých priateľov.

Kamaráti a kolegovia
Výber dvojice Foltýn – Schiller, nie je náhodný. Ich tvorba vychádzajúca z kubizmu a expresionizmu vzájomne ovplyvnila oboch umelcov a ich dielo sa okolo roku 1922 dostáva do akejsi formálnej symbiózy. S obľubou chodili maľovať krajinu rozprestierajúcu sa od Košíc až po územie bývalej Podkarpatskej Rusi, ktorá bola za prvej republiky vnímaná ako neobjavená, či dokonca exotická zem plná námetov a inšpirácií. Krajinomaľba je síce veľmi tradičný námet, no Foltýn a Schiller ho vedeli podať avantgardným spôsobom.

Moderna Prvej republiky
Výstava si dáva za cieľ pomocou vybranej kolekcie diel otvárať aktuálne otázky a problematiku moderného umenia v najvýchodnejšom cípe Prvej republiky. Konfrontuje umelecké smery Západnej Európy od začiatku 20. storočia so špecifickými prejavmi nášho lokálneho prostredia. Na výstave sú zastúpené diela zo štátnych inštitúcií a súkromných majetkov z Košíc a Budapešti. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontaktná osoba:
Dominika Čupková
PR a marketingová manažérka
dominika@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore