Tlačové správy

Štátna filharmónia Košice bude hostiť letné podujatia zamerané na profesionálny rozvoj mladých hudobníkov

Štátna filharmónia Košice (ŠFK) sa v lete zapojí do príprav a realizácie vzdelávacích podujatí určených najmä mladým hudobníkom a študentom hudby. Viac približuje generálna riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová: „Od začiatku pôsobenia Adriana Rajtera v Hudobnom centre, kde sa veľmi aktívne angažuje v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít prostredníctvom projektu Slovenského mládežníckeho orchestra (SMO), vnímam významný vplyv tejto inštitúcie na rozvoj mladého interpretačného umenia. Členovia SMO dostávajú príležitosť konfrontácie s európskym interpretačným umením. Je to veľká pomoc pre stredné a vysoké umelecké školy a pre nás je to nádej, že ich absolventi budú raz našimi kolegami. Štátna filharmónia Košice je veľmi rada partnerom tohto projektu, tentokrát aj aktívnou účasťou kľúčových členov orchestra ŠFK v pozícii lektorov.“

Orchestrálne kurzy Slovenského mládežníckeho orchestra

Od 1. do 8. júla 2022 sa na pôde ŠFK a Konzervatória na Timonovej ulici uskutoční sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra. Teleso zložené z 55 mladých hudobníkov naštuduje symfonický repertoár a následne ho uvedie na dvojici koncertov v Prešove (7. júla) a v Košiciach (8. júla). V premiére zaznie skladba slovenského skladateľa Vladislava Šarišského „Spring Jar“, ktorú skomponoval na objednávku Hudobného centra pre SMO. Sólistami v Koncertantnej symfónii pre hoboj, klarinet, fagot, lesný roh a orchester Es dur Wolfganga Amadea Mozarta budú členovia SMO, v súčasnosti pôsobiaci v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu – Alžbeta Struňáková (hoboj), Matej Veselka (klarinet), Danylo Honcharov (fagot) a Šimon Pajtinka (lesný roh). Na záver koncertného programu zaznie Symfónia č. 7 A dur Ludwiga van Beethovena.

Slovenský mládežnícky orchester vznikol v roku 2016 z iniciatívy Hudobného centra s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnych orchestroch. Jeho členmi sú perspektívni mladí orchestrálni hudobníci z celého Slovenska, študenti konzervatórií a vysokých hudobných škôl vo veku 16 až 28 rokov, ktorí prešli výberovými konaniami. Koncertným vystúpeniam predchádza intenzívna príprava pod vedením popredných hráčov renomovaných hudobných telies a skúsených, medzinárodne aktívnych dirigentov a umeleckých vedúcich (Benjamin Bayl, Martin Majkút, Jozef Horváth, Igor Karško), ako aj po boku uznávaných sólistov (Midori, Dalibor Karvay, Jakub Čižmarovič, Stanislav Masaryk, Martin Adámek, Miki Skuta a ď.).

V rámci pripravovaných košických kurzov hudobníci absolvujú delené skúšky pod vedením skúsených orchestrálnych hráčov, tentoraz prevažne zo Štátnej filharmónie Košice. Huslistom sa budú venovať koncertní majstri ŠFK Maroš Potokár, Mátyás Mézes, violistom Martin Jeriga, violončelistom Zuzana Ďurčeková, kontrabasistom Juraj Valenčík a tympanistovi Máté Ács zo ŠFK. Hráči na dychových nástrojoch budú pracovať pod vedením Ronalda Šebestu (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu) a Carlie Brooke Bigelow (lesný roh, Slovenská filharmónia). Koncerty bude dirigovať Maroš Potokár, ktorý aktuálne pôsobí v Janáčkovej filharmónii Ostrava a zároveň je koncertným majstrom Štátnej filharmónie Košice. Zastúpi tak pôvodne avizovaného austrálskeho dirigenta Benjamina Bayla.

Medzinárodné majstrovské kurzy Konvergencie

So zámerom podporovať profesionálny rozvoj mladých hudobníkov sa k Slovenskému mládežníckemu orchestru pridá po ročnej pauze aj festival komornej hudby Konvergencie. Medzinárodné kurzy komornej hudby a interpretačné kurzy organizujú Konvergencie pravidelne od roku 2014 so zámerom pozdvihnúť hudobné vzdelávanie na Slovensku. Za osem rokov pripravili viac ako 43 majstrovských tried v spolupráci s VŠMU, konzervatóriami v Bratislave aj v Košiciach a tiež realizovali viacdňové intenzívne interpretačné kurzy pod vedením renomovaných domácich aj zahraničných lektorov.

Medzinárodné majstrovské kurzy Konvergencie sa tentokrát uskutočnia v Košiciach v priestoroch Konzervatória na Timonovej ulici a v Štátnej filharmónii Košice od 2. do 7. júla. Vyše dvadsať študentov hry na sláčikových nástrojoch bude rozvíjať svoje interpretačné umenie pod vedením skúsených lektorov – interpretov a zároveň pedagógov. Individuálne hodiny povedú huslista Igor Karško (Musikhochschule Luzern, Camerata Zürich), violončelista a umelecký vedúci festivalu Konvergencie Jozef Lupták pôsobiaci aj na Konzervatóriu Bratislava a Akadémii umení v Banskej Bystrici a violista Martin Ruman (Slovenská filharmónia, Konzervatórium Bratislava).V programe sú aj skupinové lekcie s fyzioterapeutom Zoltánom Sýkorom, hornistkou Carlie Brooke Bigelow a muzikológom Andrejom Šubom.

Mimoriadnou a menej tradičnou súčasťou kurzov bude hlasový workshop „Každý vie spievať“ určený širokej verejnosti vedený svetoznámou speváčkou, zbormajsterkou a hudobníčkou Idou Kelarovou. Ida Kelarová sa workshopom s podobným zameraním venuje vyše tridsať rokov a úspešne ich vedie po celom svete. Ich cieľom nie je dosiahnutie technickej dokonalosti. Sú určené pre každého, kto má chuť prekonať silu predsudkov, zlozvykov a strachu, ktorá mu bráni spievať. Spoločne s Idou Kelarovou workshop povedie aj jej dlhoročný spoluhráč, spevák, gitarista a skladateľ Desiderius Dužda. Hlasový workshop sa bude konať od 2. do 4. júla 2022 v priestoroch Štátnej filharmónie Košice. Prihlasovanie je možné do 15. júna 2022 cez webovú stránku https://www.konvergencie.sk/ida-kelarova-workshop/

Medzinárodné majstrovské kurzy 2022 / Košice

FB: https://fb.me/e/1FftputYR

web: https://www.konvergencie.sk/majstrovske-kurzy-jul-2022-kosice/

Ida Kelarová / Workshop / Košice

FB: https://fb.me/e/1Hxaks6Rq

web: https://www.konvergencie.sk/ida-kelarova-workshop/

Kontakty pre médiá

Štátna filharmónia Košice:

Lucia Radzová, PR manažérka – lucia.radzova@sfk.sk, +421 918 802 101

Hudobné centrum – Slovenský mládežnícky orchester:

Adrian Rajter, manažér – adrian.rajter@hc.sk, +421 905 609 170

Eva Planková, manažérka – eva.plankova@hc.sk, +421 911 753 798

Konvergencie:

Lea Majerčáková, projektová manažérka – lea@konvergencie.sk, +421 903 776 055

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore