Aktuality

Nepotěšil jste mně, Marečku, ale ani já vás nepotěším…

Z Regionálneho zhromaždenia RO SSN Košice

Tento bonmot z kultovej českej komédie Marečku, podejte mi pero azda najlepšie vystihoval pocity členov Výboru Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach pri pohľade na poloprázdnu miestnosť Štátnej vedeckej knižnice v utorok 14. júna 2022 krátko pred začiatkom výročného Regionálneho zhromaždenia (RZ). Sklamanie z nízkej účasti „neprebila“ ani pôvodná radosť zo sľubne sa rozrastajúcej členskej základne – od ostatného RZ v októbri 2018 sa totiž rady novinárskej obce v Košickom kraji rozrástli o 42 nových členov na súčasný úctyhodný počet 150. Je preto veľkou a takpovediac kolektívnou hanbou, že príležitosť stretnúť sa po štyroch rokoch s kolegami a diskutovať o problémoch našej organizácie i profesie samotnej využilo len 24 členov!

Navzdory doslova existenčným ťažkostiam v uplynulom období, ktoré poznačila najmä pandémie COVID-19, ale aj neskorší zničujúci útok hackerov na softvér RO SSN, usiloval sa 5-členný Výbor RO SSN o zmysluplnú činnosť a doslova o záchranu organizácie ako takej. Výbor RO pracoval v zložení: Beáta Penxová-Mačingová (predsedníčka), Zuzana Bobriková (podpredsedníčka), členovia Mária Čigášová, Svjatoslav Dohovič, Ľuba Koľová a Mária Paličková (predsedníčka Kontrolnej komisie).

Hoci sme sa z ekonomických dôvodov museli vzdať tradičných aktivít (napr. autorská súťaž novinárov Východoslovenského regiónu – zanikla po 25. úspešných ročníkoch, slávnostný obed s jubilantmi, vianočné besiedky Klubu seniorov, finančná podpora kolegov v núdzi), koncentrovali sme sa na kroky, ktoré by nám ekonomicky pomohli z neľahkej situácie. Naďalej sme preto systematicky vyhľadávali nových partnerov, ktorým by sme mohli ponúknuť naše služby. Keďže klasické tlačové besedy sa najmä počas predchádzajúcich dvoch rokov nemohli konať kvôli celoštátnym lockdownom, sústredili sme sa na distribúciu tlačových správ a ich zverejňovanie na webe SSN. Aj odozva kolegov z regiónu totiž jasne potvrdila, že sú pre nich vítanou inšpiráciou v ich práci.

 Napriek nemalému vynaloženému úsiliu sa naše ekonomické portfólio neustále stenčovalo a z poskytovania služieb pri organizovaní tlačových besied a distribúcii tlačových správ sme dokázali v uplynulom období utŕžiť:

 2018:                  2019:                   2020:                  2021:                 2022:

9.483 €            8.335 €                  5.441 €                4.788 €              1.539 €

Táto skutočnosť sa zákonite odzrkadlila aj na výsledku hospodárenia našej RO:

2018:                    2019:                   2020:                  2021:                 2022:

1.594 €               1.134 €               2.604 €              2.385 €               628 €

 V súčasnosti má RO uzatvorené zmluvy o poskytovaní svojich služieb so šiestimi  partnermi, medzi ktorými sú všetky 3 vysoké školy, krajská samospráva, Štátne divadlo a Štátna filharmónia. Vďaka týmto paušálnym platbám dokážeme získať mesačne 375 €. Ani to však pre bezproblémové fungovanie našej organizácie nestačí – náklady totiž predstavujú sumu 840 € mesačne (za prenájom priestorov RO, telefón, parkovné, odmenu externej ekonómke a predsedníčke, ktorá zabezpečuje aj chod kancelárie RO). Znamená to teda, že celoročný výpad v príjmoch sa šplhá až do výšky mínus 5.574 €. Je to veru riadny balvan, ktorý sa nám zrejme nepodarí odvaliť ani do konca tohto roka, hoci s nemalou nádejou očakávame zvýšený záujem o naše služby v období pred a počas blížiacich sa komunálnych volieb.

Aj o týchto súvislostiach diskutovali kolegovia na RZ, ktorí sa ale zároveň zamýšľali nad takpovediac hamletovskou otázkou – či má naša organizácia vôbec budúcnosť? Lebo hoci na jednej strane novinári v regióne potvrdzujú, že chcú byť členmi SSN, na strane druhej sa o jej záujmy nedokážu uchádzať ani svojou účasťou na výročnom rokovaní raz za štyri roky. O splnení si svojej základnej povinnosti člena – zaplatiť členský príspevok – ani nehovoriac…

Účastníci RZ zvolili 5-členný Výbor, ktorý bude aj v nadchádzajúcom volebnom období pracovať v nezmenenom zložení. K jedinej zmene došlo na poste podpredsedníčky RO, ktorou sa stala Ľuba Koľová z košickej RTVS. Kreovala sa aj nová Kontrolná komisia, ktorú tvoria: predsedníčka Ivana Smrčová (externá spolupracovníčka RTVS), Natália Novotná (voľná novinárka) a Boris Macko ml. (voľný novinár). Na septembrovom 14. sneme SSN budú našu RO zastupovať Ľuba Koľová, Ivana Smrčová, Svjatoslav DohovičBeáta PenxováMačingová (2. podpredsedníčka a členka P SSN) a v prípade nepredvídateľných okolností náhradníci: Boris Macko ml. a Zuzana Bobriková.

Členov  Výboru RO čakajú nemalé výzvy. Ich naplnenie sa však – ak máme prežiť – musí týkať všetkých členov RO. V činnosti našej RO zostávajú preto trvalými úlohami vyhľadávanie nových klientov,  ale tiež väčšie zapojenie mladých členov s novými nápadmi napr. aj pri využívaní rôznych grantov a ponúkaní našej odbornej spolupráce v projektoch.

 Beáta Penxová-Mačingová, predsedníčka RO SSN Košice

Foto: Miroslav Vacula

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore