Tlačové správy

Slovensko bez GMO

Srdečne vás pozývame na 2. kolo odovzdávania petície tentokrát Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 300 000 občanov EÚ požaduje zákaz vypúšťania geneticky modifikovaných organizmov do ŽP a zastavenie používania technológie génového pohonu („gene drive“).

Termín: 16.6.2022 o 14:00

Miesto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava

Technika genetického inžinierstva s názvom Gene Drive (génový pohon) by sa mohla v budúcnosti použiť na genetickú modifikáciu alebo dokonca vyhubenie divokých druhov živočíchov. V petícii 300 000 občanov EÚ požaduje celosvetové moratórium na uvoľňovanie takto geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia.

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, ktorá sa zapojila do európskej kampane Stop Gene Drive s viac ako 200 organizáciami, v utorok 14.6.2022 odovzdala túto petíciu Ministerstvu životného prostredia SR. Vo štvrtok 16.6.2022 ju odovzdáva Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR do rúk štátneho tajomníka, kde odznie prehlásenie a možno za pomoci hlavného organizátora bude aj nadrozmerné domino ilustrujúce domino efekt a možný kolaps ekosystému po vypustení GMO.

Génové pohony („gene drive“) spúšťajú reťazovú reakciu genetického inžinierstva, ktorá skončí, keď všetky živočíchy cieleného druhu budú geneticky modifikované alebo zámerne vyhubené. To by mohlo destabilizovať celé ekosystémy a v extrémnych prípadoch spôsobiť ich kolaps.

Génové pohony („gene drive“) využívajú genetické inžinierstvo na potlačenie pravidiel evolúcie. Nútia, aby sa u voľne žijúcich druhov pomocou genetickej modifikácie šírili chcené vlastnosti. Uvažuje sa o využití napríklad na vyhubenie hmyzu prenášajúceho choroby, invázne druhy alebo takzvaných škodcov plodín. Po vypustení GMO s génovým pohonom (napr. GMO hmyz) do voľnej prírody sa génové pohony začnú pohlavným rozmnožovaním hmyzu šíriť a z voľne žijúcich druhov sa stanú GMO. Pričom túto reťazovú reakciu a génové pohony nie je možné zastaviť, ani kontrolovať ich ďalší vývoj a šírenie. Mohlo by to urýchliť už aj tak rýchle vymieranie druhov a mať negatívny dopad i na potravinové reťazce. Znepokojujúce je aj to, že do génových pohonov investuje aj vojenské výskumné odvetvie.

Globálne spoločenstvo nemá dostatočné znalosti ani záväzné medzinárodné dohody a regulačné predpisy na takýto zásadný zásah do prírody. Tento rok sa o možnom využití génových pohonov bude diskutovať na 15. konferencii OSN zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v Číne. 300 000 signatárov petíciou vyzýva ministrov životného prostredia EÚ, aby na tejto konferencii vyzvali na celosvetový zákaz používania technológie génového pohonu a vypúšťanie GMO živočíchov do ŽP. Minulý rok o to žiadalo aj 50 slovenských organizácií v spoločnom národnom liste.

Odkaz na petíciu: https://act.wemove.eu/campaigns/moratorium-on-gene-drive-organisms-sk

Kontakt:
Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, Ing. Peter Sudovský, e-mail: info@vsetkoogmo.sk; tel: 0915115084; web: www.slovenskobezgmo.org

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore