Tlačové správy

Dospelých študentov UVLF striedajú na týždeň deti

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorila vo štvrtok 7. júla 2022 druhý ročník svojej detskej univerzity. Malí študenti sa počas piatich prázdninových dní budú venovať zaujímavým témam z veterinárskej medicíny i farmácie.

Detská UVLF je členom sieť Európskych detských univerzít (European Children´s Universities Network, EUCUNET), čo je medzinárodná organizácia podporúca vedu a projekty vysokých škôl určené pre deti. „Ako členovia siete máme možnosť vymieňať  si osvedčené postupy a poznatky o formátoch detských univerzít. Hlavný dôraz sa kladie na vzájomné učenie sa a dôležitosť neustáleho rozvoja detských univerzít v rámci tretieho poslania vysokého vzdelávania v našej spoločnosti,“ povedala garantka detskej univerzity a prorektorka UVLF Zita Faixová.

V prvý deň absolvovali tri desiatky detí vo veku od 9 do 15 rokov slávnostnú imatrikuláciu, vďaka ktorej sa stali študentmi univerzity a prevzali si študentské preukazy. „Táto univerzita vzdeláva ľudí, ktorí sa starajú o zdravie zvierat, ľudí a zdravé životné prostredie. Mnoho detí sa doma stará o nejaké zvieratko, ale po tom túži, no rodičia to zatiaľ nedovolia. Deti sa dozvedia, čo všetko znamená život so zvieratami. Je to potešenie, ale aj veľa starostí a povinností. Aj zvieratá bývajú choré a u nás sa mladí ľudia učia, ako ich liečiť. Možno aj vy raz budete veterinárni lekári alebo chovatelia psov, budete sa venovať koníkom, alebo chovať stádo oviec, vyrábať syry a bryndzu. Alebo sa rozhodnete pre farmáciu a vyviniete liek na všetky choroby. Záľuba sa stane vašim povolaním. Dovtedy sa  ale musíte veľa naučiť, aby ste boli pripravení stať sa veľkými študentmi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,“ zdôraznila v príhovore rektorka UVLF Jana Mojžišová.

V prvý deň si deti prezrú vybrané univerzitné pracoviská – Univerzitnú veterinárnu nemocnicu, Centrum klinických zručností a Univerzitnú lekáreň. Ako správni študenti začínajú v univerzitnej knižnici, kde sa zoznámia so systémom štúdia na univerzite a vyskúšajú hľadanie informácii a odpovedí na zadané otázky. Prácu veterinárneho lekára si vyskúšajú na modeloch zvierat, ale v nemocnici sa stretnú aj so skutočnými zvieracími pacientmi. Spoznajú skryté zákutia lekárne, farebný svet roztokov, pripravia si vlastný liek a absolvujú školu pipetovania.

Počas ďalších dní si v Jazdeckom areáli UVLF vyskúšajú čistenie, vodenie, sedlanie, uzdenie koní aj jazdu v kluse. Spoznajú kúzelné bylinky v záhrade liečivých rastlín i včielky, ktoré sú malými veľkými pomocníkmi. Preniknú do skrytého sveta živočíchov, špeciálne plazov, ale aj svojich kamarátov psíkov. Dozvedia sa, ako sa stať zodpovedným majiteľom domáceho miláčika. Spoznajú aj niektoré tajomstvá správnej výroby zdravých mliečnych maškŕt a cukroviniek. Popri tom absolvujú aj športovú olympiádu a branné popoludnie spojené s výcvikom psov. Detská univerzita v stredu vyvrcholí slávnostnou promóciou a vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže.

Detskú Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravila škola po druhýkrát. Koná sa v priestoroch univerzity, študentských domovov a v jazdeckom areáli. Na aktivitách sa podieľajú zamestnanci, pedagógovia, doktorandi i študenti.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore