Košice

Prehľad podujatí 9. týždeň – 24.02.2023

PONDELOK               Košický samosprávny kraj (KSK)

27. február                 MMK – Veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A, Košice

9:00                              3. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

 

Materiály k zastupiteľstvu sú vám k dispozícii na webe KSK Program zasadnutia (vucke.sk)

Predsedajúcim bude podpredseda KSK, Ing. Karol Pataky.

Po skončení rokovania bude k témam zastupiteľstva brífing podpredsedu KSK

___________________________________________________________________

UTOROK                    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

28. február                Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice

8:30 – 9:30               Neformálne novinárske raňajky na tému:

                                      SAVE THE DATE: V Košiciach sa bude konať najväčšie podujatie venované vesmíru v histórii Slovenska – Deň ESA na Slovensku – Vesmír na dotyk                                                                                 

                                       Hostia:

  •                                Michal Fedák – štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo
  •                                zamestnanci Slovenskej vesmírnej kancelárie.

Podujatie Deň ESA na Slovensku privíta množstvo významných ľudí z Európskej vesmírnej agentúry (ESA), výskumníkov, vedcov, ale aj skutočných kozmonautov a známych ľudí z oblasti objavovania vesmíru – Ivan Bella, Jean-Pierre Haigneré, Michaela Musilová, Nicole Majská a mnohí iní.

Účasť je potrebné nahlásiť vopred, najneskôr do pondelka, 27.02.2023 do 15:00 na tlacove@minedu.sk (meno, názov redakcie, počet osôb). Prostredníctvom potvrdzujúceho email Vám bude poskytnutých viac informácií.

_________________________________________________________________

 STREDA                     Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

1. marec                       ŠDKE – Malá scéna, Hlavná 76, Košice

9:00                              Téma TB:

Pripravovaná pemiéra činohernej inscenácie hry Williama Shakespeara Titus Andronicus

                                       Hostia TB:

  •                             Ondrej Šoth – generálny riaditeľ ŠDKE
  •                              Anton Korenči – riaditeľ Činohry ŠDKE a režisér
  •                              Peter Himič – dramaturg
  •                              Peter Kočiš – hosťujúci herec
  •                              Matej Marušin – herec
  •                              Janka Balková, Laura Jankurová – hosťujúce študentky herectva

__________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  LITERÁRNEHO  FONDU

Aj v tomto roku vyhlasuje Literárny fond svoju súťaž – Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2022.

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31.3.2023 na adresu: Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1.

Všetky podrobnosti o súťaži nájdete na: 

http://litfond.sk/subory/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1_cena_Liter%C3%A1rneho_fondu_za_novin%C3%A1rsku_tvorbu_2022.pdf

________________________________________________________________________

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) – každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:  IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V prípade úhrady členského intzernetbankingom Vám známky pošlem na domácu adresu.

_________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore