Tlačové správy

Marec – mesiac knihy reflektuje aj Galéria umelcov Spiša v edukatívnych programoch

Počas jarných prázdnin pripravila kreatívne dielne pre celú rodinu.

V prvom kvartáli ukončuje galéria dvojicu aktuálnych výstav, venovaných zbierkovému fondu.

  • Miesto:  Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín:  1. 3. – 31. 3. 2023
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Web: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila v marci bohatý program orientovaný pre všetky kategórie návštevníkov. Počas Jarných prázdnin sa zrealizujú tvorivé dielne určené pre prímestské tábory a rodiny s deťmi, prvá nedeľa v mesiaci bude už tradične patriť obľúbenému Nedeľnému kreatívnemu ateliéru, prebehne ďalšie kolo workshopov Open Studio dostupných pre každého a v rámci fóra Orbis Pictus sa odprezentuje tvorba dvoch autoriek Amalky Ľ. Valenčíkovej a Evy Moflárovej. V spolupráci s Úniou žien Slovenska v Spišskej Novej Vsi sa uskutoční Vansovej Lomnička, recitál žien v umeleckom prednese poézie a prózy. Počas celého mesiaca prebiehajú Tvorivky a edukačný projekt Edu-Art pre všetky typy škôl.

Už len do 26. 3. uvádza galéria dve aktuálne výstavy: Superhrdinovia (interpretácia témy o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte) a Storočnice (výstava prehodnocujúca diela „storočných“ autorov zo zbierky galérie). Aktuálna výstava

Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II., 2017 – 2021 je vzhľadom k popularite edukačných nástrojov predĺžená až do 16. 7. Bez obmedzenia sú dostupné dve stále expozície: Terra Gothica a Jozef Hanula. V rámci online prostredia uvádzame virtuálne 3D prehliadky výstav a stálych expozícií na domovskom webe. Mimo región galéria participuje na profilovej výstave spišského výtvarníka Petra Smika: Keramika v Krajskej galérii v Prešove, ktorá potrvá do nedele, 5. 3. 2023.

Galéria umelcov Spiša je v marci pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00. Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 22. 3. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00.

AKTUÁLNE VÝSTAVY ZO ZBIERKY GALÉRIE / trvanie už len do 26. 3. 2023!

SUPERHRDINOVIA. Interpretácia témy o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte, vo vybraných dielach 24 autorov zo zbierky galérie od konca 19. st. po súčasnosť, doplnená o práce 3 zahraničných umelcov (CZ, EE, DE). Cyklus výstav Zbierka v dialógu. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

STOROČNICE / Ján Šimo-Svrček, Emil Paulovič, Michal Petrek. Výstava prehodnocuje diela „storočných“ autorov zo zbierky galérie, hľadajúc žánrové, či tematické súvislosti, ako i paralely z dokumentačného archívu. Cyklus výstav Jubilanti.

Kurátorky: Kamila Paceková, Mária Šabľová – GUS.

! Výstava predĺžená do 16. 7.: OD MIMÉZIS K HYPERREALITE / AKVIZÍCIE V INTERAKCII II., 2017 – 2021.

Edukačný interaktívny projekt uvádza tvorbu 21 autorov zo zbierky. 35 vybraných diel reprezentuje 35 rokov galérie.

Cyklus výstav Zbierka. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.

  • PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

5. 3. 2023, nedeľa / 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: JARNÝ KOBERČEK. Výroba malého koberčeka lepením farebnej vlny na filcovú podložku. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: 5 € / osoba. V cene prehliadka výstava

10. 3. 2023, piatok / 16.00 – 19.00 | OPEN STUDIO: RAZBOVÁ KRESBA. Voľné pokračovanie projektu Ženy On Line – dielne dostupné pre každého. Kresba originálnych vzorov guľôčkovým perom do razbovej fólie. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: 5 € / osoba.

13. 3. 2023, pondelok / 13.00 – 16.00 | VANSOVEJ LOMNIČKA. Recitál žien v umeleckom prednese poézie a prózy. Podujatie Únie žien Slovenska v Spišskej Novej Vsi. Vstup: voľný.

15. 3. 2023, streda / 19.00 – 20.00 | KONCERT V GALÉRII / JÁN SVETLAN MAJERČÍK. Piesňodary slovenského pesničkára, plné Svetla pre tmavé miesta v ľudských srdciach. Vstupné: 10 € / osoba.

20. 3. 2023, streda / 17.00 – 19.00 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: EVA MOFLÁROVÁ | AMALKA ĽUDMILA VALENČÍKOVÁ. O symbolickom vizuálnom jazyku Evy Moflárovej v objekte, maľbe i kresbe a o pocitových priestoroch v experimentálnej tvorbe Amalky Ľ. Valenčíkovej. Podujatie korešponduje s aktuálnymi výstavami. Vstup: voľný.

  • JARNÉ PRÁZDNINY V GALÉRII

6. 3. – 10. 3., pondelok – piatok, 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 | TVORIVÉ DIELNE: Rôzne výtvarné techniky a interpretačné tvorivé dielne k výstavám. Vstupné: 5 € / osoba (zahŕňa výtvarný materiál a komentované prehliadky výstav).

MOZAIKA | Tvorba mozaikovej ozdoby alebo prívesku pomocou korálikov s následným zažehlením. K výstave Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II.

KYANOTYPIA | Tvorba fotografie bez použitia fotoaparátu pomocou solárneho fotopapiera, prírodnín a iných materiálov.

K výstave Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II.

SUPERHRDINA | Maľba komiksového superhrdinu s priznaním a zakomponovaním sprievodného textu. K výstave Superhrdinovia.

  • PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY / Galéria umelcov Spiša neakceptuje kultúrne poukazy.

Bohatá ponuka tvorivých dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl. Detailný prehľad programov na web stránke: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionál-neho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. V roku 2022 galéria uviedla 24 výstav, 15 výstavných prehliadok v 3D, vystavila 153 umelcov z 10 krajín, získala 78 nových akvizícií, získala 256 knižničných prírastkov, privítala 12 500 návštevníkov „naživo“ a 24 600 v online prostredí.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore