Aktuality

Vyhrážanie sa moderátorke RTVS nemôže byť v našej spoločnosti tolerované

Nenávistný obsah, ktorý je súčasťou e-mailových správ a je namierený nielen proti zamestnankyni verejno-právneho média, ale aj jej rodinným príslušníkom, nemôže byť akýmkoľvek spôsobom ospravedlniteľný a najmä tolerovateľný. Obsah, ktorý sme sprostredkovane získali, neakceptovateľným spôsobom vniká do súkromia novinára a porušuje základné princípy slobody tlače. Nemôžeme byť len pozorovateľom množiacich sa nenávistných prejavov, základom ktorých je s veľkou pravdepodobnosťou príslušnosť a sympatia ku konkrétnej politickej strane alebo hnutiu. Žiaľ, takýchto prejavov v posledných rokoch pribúda, na čom svoju mieru viny nesú aj vyjadrenia politických predstaviteľov, ktorí sa bezbrehým spôsobom pasujú do role nedotknuteľných zástupcov štátu. Samozrejme, akýkoľvek prejav, má svoje hranice. Ako spoločnosť nemôžeme akceptovať akékoľvek prejavy jednotlivca či skupiny, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd. Je najvyšší čas prijať konkrétne opatrenia, aby bolo povolanie novinára v našej spoločnosti chránené, nie iba obmedzované.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore