Tlačové správy

Ministerstvá životného prostredia spochybňujú dereguláciu GMO.

Pridalo sa aj Slovensko.

Trnava 19.3.2023– Na zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie sedem ministerstiev (vrátane slovenského) spochybnilo pripravovaný návrh komisárky Stelly Kyriakidesovej vylúčiť novú generáciu netestovaných geneticky modifikovaných organizmov (nové GMO vyrobené novými genomickými technikami-NGT) zo súčasnej legislatívy o GMO.

Diskusiu o návrhu inicioval rakúsky minister životného prostredia, ktorý vyjadril silné obavy zo zámeru Európskej komisie a z možných škodlivých vplyvov deregulácie nových GMO na prírodu.
Pripravovaná deregulácia môže dostať nové GMO na naše polia a taniere bez hodnotenia rizík a označovania. Spotrebiteľ by stratil právo slobodného výberu. Zdravie ľudí a príroda by mohli čeliť nepredvídateľným rizikám. Komisia sa snaží o dereguláciu napriek tomu, že nové GMO nemajú vôbec zaručenú bezpečnosť a funkčnosť. Pritom NGT už teraz vykazujú mnoho nepresností.

Pred zasadnutím Rady EÚ pre ŽP vyzvalo 17 slovenských organizácií spoločným listom naše ministerstvo, aby sa postavilo proti deregulácii nových GMO.

Okrem Rakúska ďalších šesť ministerstiev (Cyprus, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Slovensko, Slovinsko) spochybnilo prístup a návrh Komisie, pričom vyjadrili napríklad túto kritiku:

návrhom sa obmedzujú kontroly bezpečnosti nových GMO
je nedostatok dôkazov a vedecky podložených metodík v prípravnej práci Komisie.

Ministri tiež vyzvali:
aby sa na nadchádzajúcich rokovaniach na úrovni Rady EÚ zúčastnili ministerstvá životného prostredia, zdravotníctva a poľnohospodárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa v právnych predpisoch zohľadnili všetky aspekty súvisiace s GMO
k potrebe viac výskumu o tom, ako by používanie nových GMO mohlo poškodiť biodiverzitu
k prísnym požiadavkám na označovanie nových GMO, aby sa zabezpečila transparentnosť pre spotrebiteľov

Prečo by mali byť nové GMO naďalej prísne regulované?

Nové GMO môžu predstavovať početné riziká pre ľudské zdravie, živočíchy, životné prostredie a potravinovú nezávislosť drobných poľnohospodárov. Bez prísnej regulácie:
sa nové GMO už nemusia podrobovať individuálnemu hodnoteniu rizika, čo znamená, že nebezpečné výrobky by sa mohli dostať na naše polia a taniere.
možno už nebude ani povinné označovanie nových GMO, čo znamená, že spotrebitelia stratia možnosť slobodného výberu.
by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu ekosystémov a biodiverzity, pretože by prišlo k nekontrolovanému šíreniu nových GMO organizmov v ŽP. Poľnohospodárstvo a výroba potravín, ktoré sa spoliehajú na zdroje bez GMO, by už nemohli byť chránené, vrátane ekologického poľnohospodárstva.

V súvislosti s dereguláciou spustila koalícia viac ako 50 organizácií zo 17 členských štátov petíciu, ktorú podpísalo viac ako 420 000 podpisov a požaduje, aby boli nové GMO „regulované a označené“. Na slovensku je petícia stále otvorená. Okrem toho o postavenie sa proti deregulácii nových GMO vyzvalo 50 slovenských organizácií spoločným národným listom, podobne ako urobilo 17 organizácii v hore uvedenom liste.

Viac informácií k tejto téme:
video z Rady: Jasný odkaz Rady EÚ pre životné prostredie: Prísna regulácia a označovanie GMO!
publikácia Búranie mýtov
publikácia Úprava génov-mýty a fakty

Kontakt: Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO; Ing. Peter Sudovský, info@vsetkoogmo.sk ; tel.č.: 0915115084; www.slovenskobezgmo.org

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore