Klub novinárov seniorov

Novinárski veteráni u mestských policajtov

Čo najbezpečnejšie mesto a dôsledná eliminácia rizík, ktoré ešte  ohrozujú pokojný život občanov sú métami   takmer dvestočlenného kolektívu košickej Mestskej polície. Cesty, ako tento cieľ dosahujú , priblížili  Ing. Ján Palčík, náčelník  Mestskej polície v Košiciach a jeho  spolupracovníci  novinárskym veteránom dňa 24. októbra 2012 na stretnutí, ktoré pripravil agilný Klub novinárov – seniorov regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach v spolupráci s Referátom pre styk  s verejnosťou a médiami  Magistrátu mesta Košice.

Náčelník Palčík informoval  i o tom, že  Školiace stredisko košickej Mestskej polície  úspešne participuje na  príprave  policajtov nielen z metropoly východu ale i z ďalších častí Slovenska. Za potešiteľné označil  fakt, že  súčasné vedenie mesta pomáha postupne  zvyšovať počet kvalifikovaných  policajtov, keďže Košice majú   voči porovnateľným  mestám  ešte značný  personálny deficit. Darí sa postupne  rozširovať sieť policajných staníc, skvalitňovať kamerový systém a monitorovať  stále rozsiahlejšie plochy v meste. Občania ocenili  napr. aj  úspešnú akciu, zameranú na odstránenie väčšiny z viac ako 500  áut – vrakov z verejných priestranstiev. Už v súčasnosti  sa  mestskí policajti podieľajú na  zabezpečovaní podujatí, ktoré sa v meste Košice, ktoré bude v roku 2013 európskym mestom kultúry  uskutočňujú a ich ambíciou je dôsledne zabezpečovať  všetky významné akcie  tohto nevšedného podujatia európskeho významu.

V živej diskusii upozornili novinárski veteráni  hostiteľov na   viaceré problémy, ktoré trápia Košičanov: Ich aktérmi sú  napr. skupinky asociálov, ktorí ohrozujú bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta ale i bezohľadní vodiči, vandali a ďalší. Náčelník Ján Palčík  so spolupracovníkmi ocenili interes novinárov o aktivity mestskej polície a zhodli sa na neformálnej spolupráci pri nevyhnutnom zvyšovaní občianskej participácie  na ceste k bezpečnejšiemu mestu Košice.

Klub novinárov – seniorov patrí k najagilnejších súčastiam  Slovenského syndikátu novinárov na východnom Slovensku. Popri stretnutiach  s predstaviteľmi územnej samosprávy a  osobnosťami z rôznych oblastí života regiónu, pripravuje  najnovšie  autorské prezentácie osobností z vlastných radov. O svojich osudoch a tvorbe už v kruhu seniorov a hostí hovorili  publicistka Soňa Makarová i   fotoreportér Róbert Berenhaut.

EVA BOMBOVÁ, Klub novinárov – seniorov RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore