Tlačové správy

Pripravujú regionálnu sociálnu mapu

Plnenie zámerov i najbližšie aktivity cezhraničného projektu Regionálna sociálna mapa (REGSOM – REGSZOM) prezentovali pred košickými novinármi zodpovedné koordinátorky zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Sociologického inštitútu Univerzity v Miskolci.

Cieľom projektu, ktorý podporí Európsky fond regionálneho rozvoja sumou 205 381,65 eura, je prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov Košického samosprávneho kraja a maďarskej Boršodsko –  abovsko – zemplínskej župy (Borsod – Abaúj – Zemplén megye).  Pre dané pohraničné územia sú typické vnútroregionálne disparity. „Plánované aktivity na prvú etapu (4 mesiace) projektu  sme splnili. Zorganizovali sme informačný deň, vytvorili pracovisko REGSOM v Košiciach (sídli na adrese Karpatská ulica 5), vypracovali metodiku dvoch vzdelávacích modulov pre priame cieľové skupiny, dve verzie skrípt, ďalej v dvojjazyčnom konferenčnom zošite sme  publikovali výstupy z konferencií a panelových diskusií,“ s uspokojením zhrnula splnenie cieľov hlavná koordinátorka projektu Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach. Veľký záujem verejnosti i  médií vyvolalo zorganizovanie kurzu rómskeho jazyka, ktorý sa začal 5. februára a potrvá do konca mája.

„Záujem predčil naše očakávania,“ skonštatovala odborná koordinátorka za slovenskú stranu Mgr. Tímea Verešová, PhD. „Doslova za pár hodín sa kurz naplnil záujemcami z radov tých, ktorí sú vo svojej profesii často v kontakte s Rómami – poriadková polícia, učiteľky materskej školy na Luniku IX, pracovníčky úradov práce a iní. Aj ja navštevujem tento kurz a môžem povedať, že rómčina nie je ľahký jazyk, má veľa pádov, takže sa musíme dosť učiť“.  O podobnom postupe na strane druhého partnera projektu informovala dr. Osváth Andrea, PhD. zo Sociologického inštitútu Univerzity v Miškovci.

V piatok 8. marca 2013 sa v košickom penzióne Platz stretlo 15 sociálnych pracovníkov z maďarsko-slovenského pohraničného regiónu Košického samosprávneho kraja, ľudia pracujúci na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, úradníci z miestnych samospráv a zástupcovia neziskových organizácií na otvorení vzdelávacieho kurzu k projektu REGSOM. Počas 5 mesiacov sa budú vzdelávať v práve, psychológii, sociológii, medzisektorovej spolupráci s cieľom, aby získané poznatky vedeli aplikovať aj v praxi v danom mikroregióne.        

Druhej skupine, ktorá bude pozostávať z 20 účastníkov zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, sa začínajú kurzy 15. marca. Sú to ľudia, ktorí sa chcú uplatniť s dosiahnutým špeciálnym vzdelaním na trhu práce, zvýšiť si svoju konkurencieschopnosť a flexibilnosť.   

Projekt má aj svoju webstránku – www.regsom.sk, ktorá bude oficiálne spustená 15. marca 2013. Informácie na nej budú pribúdať priebežne počas trvania projektu.  Popri informáciách o aktivitách samotného projektu je jej súčasťou aj mapa sociálnych zariadení všetkého druhu, zoznam nadácií, občianskych združení, ktoré sa venujú sociálnej oblasti, ako aj prehľad projektov.

To všetko je nasmerované na konečné  zhotovenie Regionálnej sociálnej mapy.  

 (ik)

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore