Tlačové správy

Primátor Richard Raši : „ Výsledok rokovania je dobrou správou pre všetkých Košičanov “

Na včerajšom (utorok 12.3.2013) mimoriadnom stretnutí ministra životného prostredia Petra Žigu so zástupcami Združenia miest a obcí sa zúčastnil aj primátor mesta Košice Richard Raši. Témou stretnutia bol návrh novely geologického zákona, ktorý mal zrušiť samosprávam právo veta v procese prípravy ťažby nerastov. Výsledkom stretnutia je dohoda, že toto právo, ktoré bolo doteraz v zákone uvedené, ostáva nezmenené.

Téma ťažby uránu v oblasti Jahodnej pri Košiciach v poslednom období výrazne rezonuje v diskusiách verejnosti. Ministerstvo vylučuje akékoľvek účelové spájanie návrhu novely s prípadnou ťažbou v spomínanej oblasti. Primátor Richard Raši ale už v minulosti zdôraznil, že má záujem  túto novelu pripomienkovať a žiadať, aby zákon ponechal samospráve rozhodujúce postavenie v schvaľovacích procesoch. „Pokiaľ budem primátorom mesta, Košičania sa žiadnych negatívnych zmien nemusia báť. To, že právo veta nakoniec ostane v rukách samospráv, nám dáva možnosť reagovať na potreby občanov. Veľmi oceňujem korektný prístup ministra životného prostredia a dohodu, ku ktorej sme dospeli, “ povedal krátko po stretnutí primátor.

Predstavitelia samosprávy sa s rezortom životného prostredia dohodli aj v oblasti hrozby geologických rizík, predovšetkým zosuvov pôdy. Podľa návrhu novely by samosprávy pri územnom plánovaní mali rešpektovať stanoviská envirorezortu a geológov, ktorí rizikové územia mapujú. Na rizikových miestach by nemalo dochádzať k výstavbe, čo  podľa ministra životného prostredia ochráni životy a majetok občanov.

 Referát styku s verejnosťou a médiami, Magistrát mesta Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore